top of page

NARKOMANI EN SJUKDOM
Numera ser man alkohol och drogberoende som en sjukdom. Att se det som en sjukdom har i synnerhet slagit igenom på den medicinska sidan. Det har öppnat dörren för att behandla beroendet medicinskt.


Man jämför drogberoende med andra sjukdomar som högt blodtryck, fetma, diabetes, Kol och astma för att nämna några.  Inom sjukvården så är inriktningen inte att bota dessa sjukdomar utan symtom behandla dem med mediciner. Avbryter man medicineringen kommer sjukdomen tillbaka vilket det kan även göra medan man tar medicinerna.


 Att enbart behandla dessa sjukdomar med mediciner har tyvärr inte så stor effekt. Vad som krävs är även ändringar i kost och livsstil för att hålla sjukdomen under kontroll.

Inom missbrukarvården har sjukdomsbegreppet fått stort gehör och därmed har också medicinen fått allt starkare genomslagskraft för att minska suget efter drogen.


Att bara ge mediciner utan andra åtgärder är otillräckligt och ger inte missbrukaren ett drägligt liv utan han/hon fortsätter att må väldigt dåligt. Lösningen blir då fler mediciner från läkaren eller att missbrukaren tar andra droger i smyg.


Om man fortsätter att jämföra diabetes, fetma, kol och högt blodtryck med drogberoende så är den gemensamma nämnaren att de är beteende sjukdomar. Givetvis finns det ärftliga aspekter men jag har inte tagit med dessa i mitt resonemang i denna artikel.


När man går till läkaren för att få hjälp med dessa beteende sjukdomar får man mediciner och man får kloka förmaningar om att förändra sin kost, livsstil och att man skall börja motionera. Om man följder dessa råd så blir man oftast symtomfri.

Tyvärr så är det så att många patienter inte följer doktorns råd och förmaningar.  Av Diabetespatienterna så är det bara 50 % som följer föreskrifterna om att ta sina mediciner, ändra sin diet, få fotvård och att motionera.  Av de som följer sin behandling så återfaller 30-50% inom ett år.


Inom missbruksvården ser man samma siffror och ett år efter behandlingen så har 40-60% av patienterna börjat ta droger eller alkohol igen.

Inom sjukvården så ser man att trots att det är mellan 50-60% av de som har högt blodtryck som får återfall att dessa siffor ses som bevis att behandlingen har effekt och man skall fortsätta med återkommande kontroller och behandling.

Men inom alkohol och drogberoende tolkas samma siffror som att behandlingen har misslyckats.


Inom socialförvaltningen så finns det en del tjänstemän som har uppfattningen att återfall inte kan accepteras och man skall skrivas ut från sitt behandlingsprogram omedelbart. Återfall är enligt dem ett bevis på att klienten inte följer behandlingsplanen och således fungerar inte behandlingen. Dessa tjänstemän har glömt bort den rådande uppfattningen att beroende är en sjukdom och man skuld belastar klienterna ännu mer.


Vi på Narconon ser drogmissbruk som det beteende för att lindra de olika besvären som en person har. I början hjälper drogen personen att må bättre och därför blir drogerna attraktiva. När han till slut upptäcker att det är endast droger som ger lindring och då kapitulerar han inför dem och han blir beroende av dem, ofta till graden av missbruk.


Hade det funnits en annan utväg från problemen skulle han ha tagit den vägen. Den tid det tar för att individen blir fast i beroendet varierar förstås. Besvären som gör att personen tar droger kan vara tunga eller kan vara så enkelt att man känner sig trött, sorgsen etc. Men vilken substans som helst som lindrar eller gör livet mindre tungt, fysiskt eller mentalt, blir då välkommen.


Det har visat sig att missbrukaren inte vill vara missbrukare utan drivs av smärta och den hopplöshet han upplever i omgivningen och mycket snart har drogerna förändrat personen och man kan jämföra det med att personen blivit kidnappad. Det är belöningssystemet som blivit det.

Men så snart personen känner sig friskare och mer livskraftig, både mentalt och fysiskt, utan droger än hen gör med dem upphör behovet av dem.


Målet med att genomgå behandling på Narconon är att ge klienterna ett produktivt och bra liv, där de kan fungera i samhället. Som en del i att uppnå målet ser vi att det av största vikt att lära klienterna att ett återfall inte är ett misslyckande.  Vi måste acceptera att återfall är en del av sjukdomen och försöka lista ut varför han eller hon tog återfall. Då kan vi hjälpa han eller hon med till exempel återfallsprevention eller öka behandlingsintensiteten.


Vi måste se till att återfallen blir tillfälliga och att vi får in dem i behandlingen igen, precis som sjukvården gör med astma, högt blodtryck, Kol och diabetespatienterna.

Enligt min uppfattning måste man ställa krav vid återfall för om man inte gör det så skärper inte individen sig och även om det ses som en sjukdom så fritar det inte individen sitt eget ansvar.  På Narconon ser vi det som en gradvis balansgång där man hela tiden har siktet på att höja individens förmåga att tackla de hinder som man möter utan att duka under för dem. Här är det viktigt att man har en bra allians med klienten.


Ibland kolliderar individens behov med de resurser som Socialtjänsten har och därför beviljas missbrukaren en kortare behandling oftast inte längre än en till tre månader.

Föreställ er att inom sjukvården att man skulle behandla en person med högt blodtryck på samma sätt. Man ger han eller hon en fyra veckors behandling och man kräver att han eller hon skall ändra sin diet, träna och att blodtrycket skall vara nere på normalt efter fyra veckor.  Om inte, har han eller hon försakat sin chans att få mer behandling.

Det är ingen som förnekar att hjärtinfarkt är en sjukdom och att beteende har en stor del i denna sjukdom. Men man blir inte nekad vård trots att man fortsätter äta fetmat, att man röker och att man struntar i att träna.


Nu när man ser drogberoende som en sjukdom måste man bygga ut vården därefter. Vi måste ha bra behandlingar tillgängliga. Ibland måste behandlingen vara tillgänglig under en väldigt lång tid även om den inte behöver vara lika intensiv hela tiden. Det betyder att vi måste investera och det kostar en hel del men att inte behandla missbruket skapar stora problem som kostar mångdubbelt mera.


Sluta upp att skuldbelägga drogmissbrukarna och ge dem samma rättigheter som diabetes, högt blodtryck och Kol patienter.  Nämligen rätten till vård

 


Föreståndare på Narconon Eslöv

Håkan Larsson
46 visningar

Comentarios


Featured Posts