VÄLKOMMEN TILL NARCONON 

Behandlingshemmet med stort hjärta och engagemang firar 40 år.

 

Hej, du letar efter ett behandlingshem som passar och har resultat?

Många vill inte sitta i grupp och prata om sig själv. Andra tycker det är viktigt med erfaren och kunnig personal. En del vill bara komma bort från stan där man kan få lugn och ro. Några vill jobba samtidigt som de gör behandling. Att ta med sin hund är viktigt för någon. Vi erbjuder det mesta av det du behöver.

Det viktiga är att inte vänta. Du kan komma till oss privat, via företaget eller genom socialförvaltningen. Vi hjälper dej hur du går tillväga.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Narconon Logo

DET FINNS EN KRAFT SOM ÄR STARKARE ÄN DROGERNA

Grundtesen för vårt behandlingsprogram är att hjälpa dig att väcka din egen verkliga potential.

Behandlingen ger dig steg för steg de färdigheter och förmågor du behöver, för att bryta beroendet och skapa det liv du önskar.

Det effektiva resultatet beror på den unika kombinationen av behandlingssteg, som att återställa kroppen, bli fri mentalt från det förflutna, samt komma i kontakt med vem man i själva verket är och vill vara i framtiden.
 

Programmet innehåller inga religiösa inslag och var och en är fri att följa sin egen tro eller livsåskådning.

 

Det finns en kraft som är starkare än drogerna - du själv, när du blivit medveten om dina inneboende förmågor och möjligheter. 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

FEM FAKTA OM NARCONON ESLÖV

> 12 platser heldygnsvård och 6 platser öppenvård för män och kvinnor över 18 år.

> Narconon är en icke vinstdrivande organisation.

> Ramavtal med socialtjänsten i mer än 200 kommuner över hela Sverige.

>Personalgrupp med socionom, KBT-terapeuter, socialpedagoger och flertalet av dessa med egen erfarenhet av att bryta sig ur missbruk.

>Narconon startade 1966 i USA. Idag finns behandlingscenter över hela världen. Narconon kom till Sverige 1971 och Narconon Eslöv bildades 1982.

Behanlingshemmet
Behandlingshemmets omgivning