Effektiva verktyg för att bryta beroendet och
skapa det liv du önskar

VÄLKOMMEN TILL NARCONON 

Det lilla behandlingshemmet med stort hjärta och engagemang.

 

Har du fastnat i missbruk av droger, alkohol eller piller?

Vi är en ideell förening som erbjuder behandling och stöd för dig

som vill sluta använda droger. Vi har även hjälp för dig som anhörig.

Under 40 år har vi hjälpt missbrukare, på vårt behandlingshem utanför Eslöv i Skåne, med att skapa ett meningsfullt drogfritt liv. Hit kan du komma och göra behandlingen i lugn o ro.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Narconon Logo

DET FINNS EN KRAFT SOM ÄR STARKARE ÄN DROGERNA

Grundtesen för vårt behandlingsprogram är att hjälpa dig att väcka din egen verkliga potential.

Behandlingen ger dig steg för steg de färdigheter och förmågor du behöver, för att bryta beroendet och skapa det liv du önskar.

Det effektiva resultatet beror på den unika kombinationen av behandlingssteg, som att återställa kroppen, bli fri mentalt från det förflutna, samt komma i kontakt med vem man i själva verket är och vill vara i framtiden.
 

Programmet innehåller inga religiösa inslag och var och en är fri att följa sin egen tro eller livsåskådning.

 

Det finns en kraft som är starkare än drogerna - du själv, när du blivit medveten om dina inneboende förmågor och möjligheter. 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

FEM FAKTA OM NARCONON ESLÖV

> 12 platser för heldygnsvård och 6 platser för öppenvård.

> För män och kvinnor över 18 år.

> Ramavtal med socialtjänsten i mer än 200 kommuner över hela Sverige.

>Personalgrupp med socionom, KBT-terapeuter, socialpedagoger och flertalet av dessa med egen erfarenhet av att bryta sig ur missbruk.

>Narconon startade 1966 i USA. Idag finns behandlingscenter över hela världen. Narconon kom till Sverige 1971 och Narconon Eslöv bildades 1982.

Behanlingshemmet
Behandlingshemmets omgivning