top of page

Avgiftning

Naturliga tekniker för att lindra absitens

Abstinensbehandling

Vill du göra en lättare abstinensbehandling här hos oss som första steg i din behandling?

Första steg är att göra en bedömning. Avgiftning på Narconon skiljer sig på många sätt från avgiftning på sjukhus. 

Personliga behandlare, som har tid att verkligen bry sig om dig och som av egen erfarenhet vet vad du går igenom, finns till hands och ger service och sällskap dygnet runt (om så önskas).

I sjukvården ger man patienten droger för att hjälpa denne att gå av andra droger. Vi menar att naturliga tekniker för att lindra abstinens i de allra flesta fall är bättre.

snapshot4.jpg

Avgiftning

Naturliga tekniker

Våra behandlare har många olika tekniker för att 

hjälpa dig att sluta med droger så snabbt och lätt som möjligt. Till exempel:

Motiverande samtal 

Avslappningsövningar 

Nervassister och Body Communications (olika typer av taktil massage/beröring).

Vi ger även tillskott av vitaminer och mineraler för att kompensera för näringsbrister samt stabilisera nervsystemet.

 

Exempelvis vitamin B1, och kalcium och magnesium, som är viktiga för nervcellernas funktioner och avslappnande för musklerna.

Vår avgiftning är av dessa olika skäl uppskattad och de flesta blir förvånade över hur lätt det är att gå igenom avgiftning utan mediciner med rätt typ av stöd.

NATURLIGA METODER
FÖR ATT LINDRA
ABSTINENS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
H Ä L S A   M O T I O N 
O C H   T R Ä N I N G    
behandling och kommunikation
ÖVNINGAR
I NÄRVARO OCH KOMMUNIKATION 
Behandling för att bryta negativa mönster
ÖVNINGAR FÖR ATT 
BRYTA NEGATIVA
MÖNSTER
Verktyg för att hålla sig drogfri
LIVSFÄRDIGHETER:
VERKTYG FÖR LIVET
Utsluss efter behandling
EFTERVÅRD: UTSLUSSBOENDE OCH ARBETSTRÄNING 
bottom of page