Narconon Eslöv
    0413 - 164 77
    narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.

 
OBJEKTIVER : ÖVNINGAR FÖR ATT BRYTA NEGATIVA MÖNSTER

Objektiverna är en serie övningar som hjälper dig att lägga grunden för ökad mental förmåga, närvaro, kontroll och styrka.

För att bryta med missbruket måste du först lära dig att kontrollera och styra över över din uppmärksamhet och dina handlingar.

Övningarna hjälper dig att betrakta livet mera medvetet, snarare än att reagera blint och automatiskt.

 

De hjälper dig att inte längre sitta fast i tidigare negativa erfarenheter, som blockerar dig i nuet.

Man genomför dessa övningar i par tillsammans med en annan student på Narcononprogrammet, och turas om att leda varandra genom övningarna.

De flesta finner att det är lika givande att hjälpa någon annan genom övningarna, som det är att ta emot dem själv!