Anhörig till någon som är beroende

Narconon erbjuder anhörigstöd enligt en metod som kallas för CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. 

 

CRAFT bygger på att:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)

  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger

  • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Vi hjälper även till med motivations samtal med den som missbrukar tillsammans med anhöriga och när det behövs kan vi hjälpa till med intervention.

Föredrag för anhöriga till missbrukare