Narconon Eslöv
    0413 - 164 77
    narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2017 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.

Anhörig till någon som är beroende

Narconon erbjuder anhörigstöd enligt en metod som kallas för CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. 

 

CRAFT bygger på att:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)

  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger

  • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Lyckat kostnadsfritt föredrag till anhöriga på Narconon Södergård

Lördagen den 16 juni 2018 höll Narconon ett föredrag till anhöriga, och de som var intresserade av att veta mer, om hur det kan vara att leva med någon som är beroende av alkohol, droger eller piller.

 

Marcus berättade om tekniker som kan hjälpa anhöriga och Arne gav råd till dem som har problem med myndigheter.

Föredraget var baserat på CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. Vi kommer att ha flera föredrag som kan hjälpa anhöriga som står nära en person med någon beroende av alkohol eller droger.