top of page

Anhörig till någon som är beroende

- Vi på Narconon hjälper till med motivationssamtal med den som missbrukar och ofta tillsammans med anhöriga. Vi börjar med ett samtal för att finna ut omständigheterna och vad som kan göras.

 

- Vi kan även arrangera en intervention där målet är att få personen att besluta  att göra en behandling. Här engageras hela familjen med hjälp av Narconons motivatör.

- Narconon erbjuder anhörigstöd enligt en metod som kallas för CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. 

 

CRAFT bygger på att:

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)

  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger

  • Engagera närstående att påbörja behandling

 

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Föredrag för anhöriga till missbrukare
bottom of page