top of page

PLACERA PÅ NARCONON 

Tillsammans kan vi rädda liv. Varje uppdrag är unikt och kräver helhetssyn. Därför är ett gott samarbete med dig som handläggare viktigt för oss. 

Narconon Eslöv tar emot via SoL och 27 § LVM. Cirka två tredjedelar av klienterna är placeringar från socialtjänsten. Övriga är klienter som kommer privat.  

Vi har ramavtal med ca 200 svenska kommuner. Behandlingstiden är ca 4-5 månader men kan utökas om önskemål finns. Personal finns dygnet runt. Personalgruppen består av socionom, KBT-terapeuter, socialpedagoger, behandlingspedagoger, kökspersonal och estate manager.

Flertalet klienter som kommer till oss behöver långsiktighet. Dessa klienter som gått igenom avslutad behandlingen har sen fått möjlighet till drogfritt kollektivt boende och sysselsättning i Narconons regi, som en del av vår ettåriga uppföljning. Detta blir en mjukstart och en möjlighet till gemenskap och långsammare utslussning till en egen bostad.

För de klienter som har ett arbete och bostad ordnat erbjuder vi ett års uppföljning, efter att ha gjort alla behandlingsstegen, som planerats utifrån behov och önskemål.

Narconons behandling kan tillhandahållas på många språk. I behandlingen presenteras de olika stegen med filmer vilka är översätta så att klienten som kanske har ett annat modersmål lättare kan tillgodogöra sig innehållet.

Vi ser att ett gott samarbete oss emellan hjälper klienten att göra de förändringar av sin livssituation som är nödvändiga. God kommunikation kring de planerade insatserna är A och O, både i början, på mitten och vid avslut.

Narconon erbjuder följande:

Avvänjning vid behov med avslappnande tekniker, kosttillskott och lugn o ro. 

Mindfullness och liknande övningar.

MET för alkoholberoende.

Hälso-program med motion och träning för kropp och själ. 

CRA sessioner. 

MI-samtal.

Återfallsprevention i mindre grupper eller enskilt.

KBT- samtal av utbildade terapeuter.

Kurs inom antisocialt och socialt beteende och inventering av sina skadliga handlingar.

Kurs i etik, att finna sina personliga värden, integritet och självrespekt.

Föredrag och seminarier i olika ämnen.

Aktiviteter som tex fiske, utflykter, sol o bad osv.

CRAFT anhörigbehandling

Utsluss (i vissa fall med arbetsträning och drogfritt kollektivt boende)

Kostnadsfri uppföljning i 1 år för dem som genomgått behandlingen .

Strukturerade dagar mellan 09-18.00. 19-21.00 fysisk träning. Lördagar aktiviteter.

Narconon Logo

NARCONONS MÅLGRUPP

 

Vi tar emot följande klienter:

1) Kvinnor och män över 18 år med missbruks- och beroendeproblematik

2) Önskar behandling med syfte att bli drogfri av egen kraft och förmåga, utan ersättningsdroger eller psykofarmaka

3) Klienter som inte har allvarliga fysiska eller psykiska sjukdomar

 

Kontakta oss gärna här för frågor och enskilda bedömningar.

Det går även bra att ringa Helen Svensson vice föreståndare direkt på 076-209 49 48  ang.  placeringar.

HAR DU KLIENTER MED FÖLJANDE PROFIL?

Behandlingen är ofta särskilt lämplig för personer:

 

1) Som har behov av att göra behandlingsstegen individuellt med behandlare, ej i grupp

2) Som önskar utslussboende eller arbetsträning efter behandlingen

3) Som redan prövat exempelvis substitutionsbehandling eller 12-steg, och vill pröva ett nytt alternativ

4) Som är intresserade av att jobba både kroppsligen och mentalt med att få ett mer hälsosamt liv

5) Som vill komma till ett mindre, familjärt behandlingshem

Behandlingshemmet
Behandlingshemmets omgivning

Parken vid närliggande Skarhults Slott

Narconon Logo

ETT ALTERNATIV OCH KOMPLEMENT I SVENSK MISSBRUKSVÅRD I 37 ÅR

Vi menar att det är viktigt att det finns alternativ inom missbruksvården för att tillgodose behov och läggning hos olika individer. 

Att klienten är positivt inställd och har tillit till behandlingsmetoden är en central faktor i motivationen till en förändring.

 

Det är viktigt att ta brukarens perspektiv på allvar. 

Vi stolta på Narconon Eslöv över att erbjuda ett av många klienter uppskattat alternativ till mera vanligt förekommande behandlingsmodeller.

bottom of page