top of page

Naturligt drogfri

Hur ska man bemöta missbruksproblematik?? Vilka lösningar finns det?


Mycket beror på vad en person vill uppnå med sin drogfrihet.

Vilken livskvalitet personen vill ha. Låt oss ställa en fråga och besvara den på 2 olika sätt för att ge ett exempel.

Vilket livskvalitet vill du ha efter att du slutat missbruka?

Vissa skulle kunna säga att: Det skulle vara bra med någonstans att bo och en sysselsättning samt att inte behöva jaga droger. Att jag kan få mediciner så jag klarar min vardag, Tillräckligt med pengar från soc så jag klarar mig. Ja denna person har fått en bättre livskvalitet än när hen levde på gatan och jagade pengar efter droger och kanske gjorde inbrott eller bedrägerier för att få ihop pengarna eller genom självförnedring skaffade pengar genom prostitution. Drogerna finns kvar genom att personen tar dom lagligt via LARO eller läkare.

Vissa skulle ha en livskvalitet där man klarar sig utan droger eller substitutions behandling eller mediciner som ändrar sinnesstämning och sinnesintryck. Att man hittar ett sätt att vara helt drogfrioch lära sig hantera livets olika med- och motgångar utan att döva sina sinnen. Att genom behandling få redskap och strategier att hantera dåligt mående. Man kan då möta livet klartänkt och inte på något vis bedövad. Personen vill ha ett fungerande sexliv och ha tillgång till sina känslor utan att var bedövad av t.ex. subutex, metadon eller andra mediciner som gör en peson mer eller mindre avdomnad.


Dagens samhälle är ganska medicinfixerat. Det finns piller för att hantera det mesta. Mår du dåligt och behöver kanske bara en psykolog att prata med måste man normalt träffa en läkare som ofta erbjuder

någon typ av medicin för att hantera personens mående. Många gånger behövs inte detta utan det går att lösa med samtal, strategier och att ändra sitt tankesätt. Vårt samhälle är lite likt en missbrukares tankesätt att alltid hitta den snabbaste lösningen på ett problem dvs. vi tar något piller eller drog för att glömma bort det.

Livet har sina bra stunder och sina dåliga men försöker man gömma sig för dom dåliga så missar man dom bra med. Lösningen är att öka ens förmåga att konfrontera och lösa situationerna som dyker upp och och att lära sig de verktyg man kan ha för att göra detta.

Narconon-programmet ger dig lösningar och ger dig tillbaka förmågor att kunna att möta livet och ta dig igenom svårigheter och att fullt kunna njuta av dom bra sakerna som händer i livet utan mediciner eller droger. Betydelse av ordet Narconon är: ur dvalan eller utan droger (Narco no)

Kontakta gärna oss för mer information.


Tel 0731-533156


151 visningar

Comments


Featured Posts
Recent Posts