top of page

Missbruk och konsekvenser

Som anhörig behöver du tillåta att din närstående

får konsekvenser av sitt missbruk.

Vad innebär detta?

Betyder det att du ska straffa det beteendet?

Stänga dörren till missbrukaren?

Strunta i personen helt och hållet?


Många tror att det är på detta sättet man ger konsekvenser till den som missbrukar men det är inte det som menas med "att ge missbrukaren konsekvenser".


Konsekvenser av missbruket kan vara att bli skuldsatt, att förlora sitt jobb, förlora vänner genom att de tröttnar på ens beteende, man får problem med rättsväsendet och andra myndigheter, man får fysiska och psykiska problem, relationsproblem osv.


Att man sätter krav på att personen ska vara ok när man ska träffas är regler man sätter för att man själv ska skydda sig från missbrukets konsekvenser. Att stänga dörren till missbrukaren kan vara ett måste för att skydda sig själv eller resten av familjen mot konsekvenser från den personen som missbrukar. Tex.om du har en 18-årig son som blir aggressiv av droger och det finns yngre syskon i familjen så måste man skydda dem genom att kasta ut 18-åringen. Detta är inte att bestraffa eller ett försök att ge missbrukaren en konsekvens för att hen missbrukar- utan det handlar om att skydda resten av familjen.

Det blir dock en naturlig konsekvens för missbrukaren. Men att stänga dörren bara för att försöka få personen att förstå att du inte gillar att personen missbrukar kan få negativa effekter. Det är livet som ska sätta in konsekvenserna inte de anhöriga.


Om man som anhörig skyddar personen från konsekvenserna av missbruket så finns det ingen anledning för personen att göra en förändring.


Känner du att du behöver stöttning som anhörig kan du kontakta oss.


Vi har rådgivning på telefon samt möten på Zoom en gång i veckan. Vi erbjuder även motivationssamtal där vi kan hjälpa till att motivera er närstående in i behandling. Vi kan även hjälpa till med intervention.

Vi driver ett behandlingshem för vuxna med alkohol och drogmissbruk.

Många av vår personal har egen erfarenhet av att ta sig ur ett missbruk.


Kontakta oss
Tel 0731-533156


1 207 visningar
Featured Posts
Recent Posts