top of page

Hur kan man motivera en person att sluta ta droger eller dricka för mycket alkohol.


Droger och Alkohol har en tendens att få personer att hänga kvar i gamla händelser och situationer.

Mycket av missbruket hålls kvar på grund av inarbetade mönster och beteenden.

Så länge man är inne i ett missbruk är det svår att bryta mönstret.

Alla missbrukare har vissa tankefel dom håller fast i som gör det svårt att göra en förändring.

Alla människor vill ha rätt i det man gör och även om andra försöker påvisa att det man gör är fel, så försöker personen hitta förklaringar och försvar till beteendet. Att försöka finna ursäkter till varför beteendet är ok.

Det finns enormt många försvar och förklaringar på varför personen inte kan sluta med alkoholen eller drogerna.

Att hjälpa en person att ta stegen till en förändring kan vara svår, om man inte låter personen själv finna ut lösningar.

Man kan göra detta genom att ställa öppna frågor. Frågor som man inte kan säga ja eller nej till.

Exempel:

Vad tycker du vore bra att göra?

På vilket sätt vill du förändra …....?

Vad skulle hända om du gjorde en förändring?

Frågar man öppna frågor så börjar personen tänka efter själv. Det blir inte påträngande som när någon person säger till hur man ska göra.

Man ska undvika uttalanden som.

Du ska.....! Du måste …...! Om du inte ….... så......!

Undvik hot, det funkar inte bra i motivations syfte.

Vi som jobbar på Narconon har sedan början av 70 talet hjälpt många till ett drogfritt liv. Vi håller föredrag för anhöriga och vi hjälper till att motivera de närstående som behöver komma in i behandling. Vi ger stöd till anhöriga genom en anhörig utbildning enligt CRAFT.

Vi har Socionom och socialpedagoger som jobbar på behandlingshemmet.

Kontakta oss om du har några frågor, eller vill veta när nästa föredrag eller utbildning hålls.

Du kan även boka in ett informationsmöte för dig och din närstående som behöver hjälp.

Mobil: 0731-533156

e-mail: narconon.marcus@telia.com

webpage: www.narconon-eslov.com

1 896 visningar
Featured Posts
Recent Posts