top of page

Hur kan en person med ett missbruksproblem hitta tillbaka till ett drogfritt liv?


Att ta droger eller dricka alkohol är för många en verklighetsflykt, ett sätt att lösa problem för stunden, som att hantera stress, smärta, sorg, ångest och andra jobbiga känslor eller tillstånd.

Ta ta droger ger en snabb lättnad och problemen blir mindre eller försvinner för stunden, men kommer alltid tillbaka med mer intensitet och kraft. Detta gör att personen tar mer droger och till slut blir detta ett inövat beteendemönster. Ett beteendemönster om består av att på alla sätt undvika smärta och obehag genom att ta mer droger.

Lösningen på detta är inte att hitta lagliga mediciner eller att få droger legaliserade.

Det ändrar inte beteende mönstret. Flyktbeteendet finns kvar och personen går avtrubbad genom livet.

Missbruk är ett sätt att gömma faktumet att man har tappat förmågan att lösa sina problem och att personen dövar bort problemen. Personen har tappat självrespekten och förmågan att kunna känna ett inre lugn. Många tror att dessa förmågor har tappats bort och försvunnit. Men sanningen är att det går att öva upp dessa förmågor igen och bli bättre på att lösa problem.

Detta är ett av målet med att göra en behandling.

Förmågan att steg för steg börja möta livet igen och lära sig hantera de problem som dyker upp utan att ta till droger eller alkohol. Att göra färdigt ett sorgearbete, att lära sig sätt att hantera panikångest eller smärtan. Lära sig tekniker att kunna hitta lugn och ro i svåra situationer. Att hitta tillbaka till den person som man egentligen är.

Många som gjort Narcononprogramet beskriver att dom har hittat ett lugn, känner sig gladare och positivare samt kan slappna av. De utrycker också att de fått tillbaka självrespekten och att de har fått verktygen för att behålla sin drogfrihet.

Detta är inget lätt program. Att lära sig möta problemen istället för att fly dem.

Vi som arbetar här har själva gjort programmet så vi vet vad personen går igenom. Vi vet också att det går att lyckas bli helt drogfri.

Är du anhörig eller har du själv problem med ett missbruk så hör av dig till oss.

Vi hjälper dig eller din närstående att hitta en väg tillbaka till ett drogfritt liv. En första kontakt kan vara så enkelt som ett anonymt samtal. Vi förstår att det kan vara svårt att söka hjälp.

168 visningar

Comments


Featured Posts