top of page

Droger och alkohol finns bland oss alla


I dag ser vi en våldspiral i samhället som finns där på grund av droghandel. Det pratas om hårdare straff för gängbrottslighet mm. Det skrivs i tidningar och rapporteras samtidigt om hur undersökande journalister hittat spår av kokain i många partiers lokaler på toaletterna i riksdagen. 


 Kanske är droger vanligare i vissa grupper i samhället och yrkeslivet än andra? Vi blir mer förvånade och upprörda över att höra talas om droger i riksdagen än i förorten. Men denna reaktion är nog mer en avspegling av våra fördomar, än av fakta. 

På Narconon Eslöv tycker vi oss se att drogproblematik blir allt vanligare överallt, oavsett samhällsgrupp, yrke, etnicitet, ålder osv. 


Även om olika grupper har olika värderingar och normer kring droger så handlar utvecklingen av ett drogberoende om individen, ej om gruppen. Vi måste se till personen som har hamnat i ett missbruk och dess individuella situation, utmaningar och sårbarheter. Kanske inleddes drogbruket på grund av olika svårigheter i livet, felaktig problemlösning i tuffa livssituationer, dåligt psykiskt mående, komplext trauma eller kroppsliga skador mm. 


I början verkar drogen vara den perfekta lösningen på ett problem. Men efter en tid blir det smärtsamt tydligt för personen att de förvärrat sin situation ytterligare. Den har ovanpå det första problemet nu fått ett drogberoende som den inte klarar av att bryta på egen hand. Drogen ger inte längre den skenbara "hjälp" den gjorde i början. Den slår undan benen och påfrestar allt mer på individens hälsa på alla plan. 


Vi på Narconon hjälper personer som har fastnat i ett missbruk att bli helt drogfri. Vi hjälper personen få kontrollen över sitt eget liv. Att finna andra vägar än droger för att "lösa" sina problem. Vi jobbar på att förbättra personens hälsa samt mentala tillstånd och jobbar med att stärka personens sociala nätverk. Vi som arbetar på Narconon har egen erfarenhet av vad som krävs för att ta sig ur ett missbruk. Vi vet vad personen går igenom under behandlingen.

Här är en klients upplevelse: " En sak jag tar med mig från min tid på Narconon är att jag blivit behandlad med respekt och inte blivit förminskad eller någonsin känt mig sämre än någon annan. Att bli behandlad så här måste vara unikt. Tack Narconon!"  L.K


Sitter du i en situation där du har hamnat i ett beroende du inte kan ta dig ur så kontakta oss så ska vi tillsammans finna hur vi kan hjälpa dig.


Missbruk drabbar inte bara personen som är beroende utan hela personens familj. Är du anhörig till någon som är fast i ett beroende kan vi hjälpa till att försöka motivera personen till behandling.


Vägen ut är inte lätt men med rätt stöd är det möjligt. Det går att ta tillbaka sitt liv och finna livsglädje igen. Det är aldrig fel att be om hjälp.


Kontakta oss på 0731 533156


24 visningar
Featured Posts
Recent Posts