top of page

Besatthet av droger och alkohol.

Vad är ett missbruk och hur tar det över en person? Varför kan en person inte bara skärpa sig och sluta? Varför når personen inte botten när allt rasar kring hen? Varför dom konstanta lögnerna? Hur kan man nå fram till en person som inte vill se allvaret?

Anhöriga som blir tvingade att stå på sidan tvingas att se på hur deras närstående sakta tynar bort till en grå skugga av sitt fora jag, som tvingas att se på hur personen sakta men säkert hamna in i ett självhat och självförakt. Ett självhat som oftast felriktas och skickas mot de anhöriga genom att personen verbalt eller fysiskt misshandlar och trycker ner dom enda som orkat att finnas kvar vid deras sida.

Personen som missbrukar försöker hela tiden lösa deras problem med att använda mer och mer droger. En ständig flykt från problem som bara växer och växer.

Ju mer anhöriga försöker övertala personen att hen behöver hjälp, ju mer försöker personen försvara sitt beroende.

Ju mer anhöriga försöka skydda deras närstående från konsekvenserna av missbruket desto längre tid tar det innan hen inser att det måste bli en förändring. Anhöriga hamnar i en besatthet av att försöka hjälpa deras närstående. Så plötsligt har besattheten smittat och en hel familj har blivit drabbad. Beteenden som skadar hela familjer, skapar konflikter, oro, desperation och psykisk ohälsa.

Två beteende mönster härskar där personerna sjunker längre och längre ner.

För den som missbrukar

Det är Problem + drog = inga problem nu ….... problem senare, så startar det om med problem+ droger...... Det blir en ständig flykt från problem. Problemen kan vara både fysiska och psykiska.

För anhöriga ser det ut så här:


Den närstående tar droger – Anhöriga känner rädsla och oro och skyddar personen – personen slipper konsekvenser – närstående fortsätter att ta droger. Rädsla och oro styr hur personen agerar.


Missbrukaren flyr från problem och dom anhöriga flyr från deras oro och rädsla genom att skydda och vara medberoende.


Som anhörig finns en väg ut genom att skaffa sig kunskap och ända förhållningssätt och ta hjälp med att motivera personen till förändring. Hitta sätt att ta hand om sig själv och sluta ”försöka hjälpa”.För personen med missbruk så behövs det tillräckligt med konsekvenser för att personen ska vilja ha en förändring. Det behövs då en behandling som hjälper personen att bryta beteendet.


Det finns information och hjälp att få.


Boka in dig på våra anhörig möten och våra föredrag om intervention.


Eller ring oss på 0731-533156
1 108 visningar

Comments


Featured Posts