• Marcus Andree

Legalisering av droger gör människor till slavar.

Missbruk ger problem för mer än den personen som missbrukar. Dom som vill att droger ska legaliseras har inte tänkt tillräckligt långt. Ett argument dom har är att om det inte är förbjudet blir det mindre brott. Mindre personer som sitter i fängelse, samt att det blir säkrare att missbruka genom att det finns injektionsrum så färre personer dör. Missbruk är ju en sjukdom.

Då är min fråga: Hur ska missbruket finansieras? Ska det vara statligt subventionerad så som andra mediciner och ska skattebetalarna möjliggöra för missbrukarna att fortsätta sitt missbruk.

För på något sätt måste missbrukaren finansiera sitt missbruk. Så om man inte hjälper dom med kostnaderna så måste dom finansiera och det sker oftast genom någon typ av brottslig verksamhet. Så jag ser inte hur brottsligheten går ner på sikt.

Lidandet hos dom anhöriga försvinner inte. Dom får fortfarande se på medans deras närstående tynar bort.

Iden om injektions rum för missbrukare och att det ska få ner dödligheten ser jag inte heller som så verklig. Tror man verkligen att den som missbrukar ska kliva upp dålig och ta cykeln ner till injektions rummet och ta en fix och sedan åka hem. När han kan lika gärna ta fixen hemma.

Samhället biter sig i svansen när dom börjar tro att legalisering är vägen ut.

Narconon har hjälpt missbrukare att bli helt drogfria sedan 1972 i Sverige. Vi har inte gett upp om att en missbrukare kan bli drogfri. Helt drogfri utan substitutions behandling.

Som anhörig vill man att den närstående ska må bra och inte sitta fast i ett beroende. Man vill ha den riktiga personen och inte missbruks personligheten.

Vi kommer alltid kämpa för att människan ska få vara fri och inte slav under någon drog.

Att personen själv kan styra livet och att drogerna inte ska ha någon makt över personen.

Vi finns här för att hjälpa människor bli fri från drogernas bojor.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tel: 0413-16477

Mob: 0731-533156

e-mail: narconon.marcus@telia.com

webpage: www.narconon-eslov.com

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Tumblr Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
   Narconon Eslöv
   0731-533156                 narconon.eslov@telia.com
Besöksadress
     Skarhult södergård
     241 93 Eslöv
Postadress
Box 238
241 23 Eslöv
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2020 Narconon Eslöv. Alla rättigheter förbehållna. 

Narconon och Narconon-logon är varu- och servicemärken som innehas av och används med tillstånd från Association for Better Living and Education International.