top of page

Missbruk av droger eller alkohol är en fråga som många tittar genom fingrarna på.


arbetsgivare

Det finns många som känner någon som har problem och som inte vet hur man ska ta upp det med personen. Detta sker på våra arbetsplatser.

Hur för man upp detta på tal? När ska man ta upp det? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter? Hur går jag tillväga?

Detta är frågor som man har och jag tänkte försöka svara lite på det.

Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Beroende av alkohol, droger, läkemedel är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är ingen saklig grund. Du som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar.

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1994:1 §13 där det tydliggörs att rehabilitering vid missbruk av alkohol och andra berusningsmedel ska gå under samma regler som övrig rehab.

Arbetsmiljölagens regler om rehabilitering är inte tvingande, utan gränsen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finner vi istället i lagen om anställningsskydd.

Det är inte tillåtet att säga upp en medarbetare av personliga skäl p.g.a. sjukdom om arbetsgivaren ej uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.

Vilka möjligheter har arbetsgivaren?

Det finns många personer där man kan se att om man satsar på att hjälpa dom, kommer dom att bli en resurs för företaget igen.

Narconon Eslöv kan hjälpa till med att sätta upp Alkohol och drog-policy för företaget, ge föredrag för anhöriga och anställda samt att utbilda HR och cheferna om hur man bäst tar upp det med den anställde.

Vi kan erbjuda behandling på öppenvårds basis eller heltid. Vi skräddarsyr behandlingen efter behovet. Det viktiga är att du får tillbaka en medarbetare som kan bli en tillgång på arbetsplatsen igen.

Det finns ekonomiskt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda som man kan söka där försäkringen tar hand om en del av kostnaderna upp till 50%.

Se länken för mer information:

https://www.narconon-eslov.com/arbetsgivare

För mer information kontakta oss:

Tel: 0731-533156

e-mail:narconon.marcus@telia.com

webpage:www.narconon-eslov.com

228 visningar
Featured Posts
Recent Posts