top of page

Livsfärdigheter

Lär dig verktyg för livet

Hur man övervinner livets med-och motgångar

Att vara uppåt en dag och nere nästa kan snabbt förvandlas till en nedåtgående spiral som leder till att man körs i botten. På den här kursen lär du dig de faktorer som gör att någon åker ”berg-och-dalbana”, känslomässigt och fysiskt, etablerat mönster för att förbättra välbefinnandet och lära sig att upptäcka dessa faktorer så att du kan undvika dem eller förkasta dem i ditt liv.

Personliga värden

Att göra rätt val avgör hela din framtid. Men vad är rätt? Hur kan du avgöra detta själv i varje fall? Denna kurs hjälper dig att skapa din egen personliga ”ryggrad” och ger en ram för att fatta beslut så att du kan lita på dig själv att göra det rätta, oavsett vad det är för dig.

Hur man förändrar tillstånd i livet

Som ett sista steg är det dags att plocka upp bitarna i alla områden i livet som påverkats negativt av missbruk. Denna kurs hjälper dig att reparera skador i ditt liv, i relationer, på tillhörigheter, på arbete. Även om det kanske inte verkar så, kan skadan repareras. Kursen ger fungerande formler du kan använda för att hjälpa till att sätta ihop ditt liv igen och arbeta mot en bättre framtid.

WITHDRAWEL:
NATURAL METHODS TO RELIEVE WITHDRAWEL SYMPTOMS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
DETOX-PROGRAM:
CLEANSE THE BODY FROM DRUG TESTS
behandling och kommunikation
DRILLS IN AWARENESS AND COMMUNICATION
Behandling för att bryta negativa mönster
OBJECTIVES: DRILLS TO BECOME MORE OF YOURSELF HERE AND NOW 
Verktyg för att hålla sig drogfri
LIFE SKILLS:
TOOLS TO KNOW THE RIGHT PATH
Utsluss efter behandling
AFTER CARE:
TO DO A PLAN FOR THE LIFE AFTER REHAB 
bottom of page