top of page
shutterstock_146837942.jpg

Anhörig

Som anhörig kan det vara väldigt svårt att veta i vilken ände man ska börja.


 

Har du försökt få personen att inse att det finns ett problem? Men inte lyckats att nå fram?


 

Det är lätt att börja hitta fel i sig själv. Man frågar sig vad man hade kunnat göra annorlunda.

Känner du igen dig?

FÄLLOR SOM ANHÖRIG

Att ha ett barn, en partner, en förälder eller kanske en nära vän som du älskar och som är fast i ett missbruk och beroende är en mycket påfrestande och komplex situation. Det är viktigt att inte skam- eller skuldbelägga dig själv eller personen ifråga. 

Om du är nära anhörig upplever du antagligen flera eller samtliga av de 9 fällorna som gör att du och din närstående fastnar i en negativ spiral där ditt eget beteende faktiskt inte hjälper någon av er.

 

På Narconon har vi ett talesätt: det du kan konfrontera kan du övervinna! Ta ett första steg mot en förändring genom att granska din egen situation.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring hur du kan hjälpa din närstående genom att hjälpa dig själv.
läs alla fällor genom att
klicka till höger >  

Våra tjänster för anhöriga

Narconon Eslöv utgår i sitt arbete med anhöriga från KBT och CRAFT som är evidensbaserade metoder vilka rekommenderas av Socialstyrelsen. 

narconon-logo-person.png

CRAFT & KBT

>Träffa vår KBT terapeut online eller i vår lokaler i Malmö eller Eslöv

>Få personlig hjälp som är lyhörd till dina önskemål och val av väg framåt

>Arbeta både med ditt eget mående och att motivera din närstående att söka hjälp 

narconon-logo-person.png

ONLINE MÖTEN

>Få värdefulla tips och råd kring hur du som anhörig kan förändra situationen tilll det bättre

>Regelbunda träffar via Zoom

>Möjlighet att träffa andra anhöriga och dela sina erfarenheter och upplevelser

med andra i liknande situation

narconon-logo-person.png

INTERVENTION

>Vi kan även arrangera en intervention där målet är att få personen att besluta att göra en behandling

 

>Här engageras hela familjen med hjälp av Narconons motivatör

Vad är CRAFT anhörigstöd?

CRAFT

Narconon erbjuder anhörigstöd enligt en metod som kallas för CRAFT, The community Reinforcement Approach and Family Training. Du och din familj arbetar med vår terapeut enligt en strukturerad plan för att uppnå olika mål

SYFTE

  • Förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, fysiskt- och relationsmässigt)

  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar

  • Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger

  • Engagera närstående att påbörja behandling

BEVISAD POSITIV
EFFEKT

Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått verktyg för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Läs mer i vår blogg

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page