top of page

Motion, träning och hälsa

Naturliga tekniker för att lindra absitens

Hälsoprogram

Återfå vitalitet, klarhet och välmående är en viktig del i ditt tillfrisknande. 

När kroppen har utsatts för påfrestningar i form av dålig kost och stora mängder kemikalier kan det ta lång tid att att känna att man får en positiv effekt av sin drogfrihet.

 

Hälsoprogrammet är till för att ge dig en så bra start som möjligt på din nya drogfrihet. Så att du snabbt kan börja känna dig bättre och fungera normalt igen utan droger.

En frisk kropp ger bättre sömn, bättre hormonbalans, bättre immunförsvar och en starkare självkänsla.

WITHDRAWEL:
NATURAL METHODS TO RELIEVE WITHDRAWEL SYMPTOMS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
DETOX-PROGRAM:
CLEANSE THE BODY FROM DRUG TESTS
behandling och kommunikation
DRILLS IN AWARENESS AND COMMUNICATION
Behandling för att bryta negativa mönster
OBJECTIVES: DRILLS TO BECOME MORE OF YOURSELF HERE AND NOW 
Verktyg för att hålla sig drogfri
LIFE SKILLS:
TOOLS TO KNOW THE RIGHT PATH
Utsluss efter behandling
AFTER CARE:
TO DO A PLAN FOR THE LIFE AFTER REHAB 
bottom of page