top of page

Kognitiva metoder

Ta dig ur negativa mönster

Att bryta negativa mönster

Kognitiva metoder för att bryta negativa mönster.

För att bryta med missbruket måste du först lära dig att kontrollera och styra över över din uppmärksamhet och dina handlingar.

Övningar hjälper dig att betrakta livet mera medvetet, snarare än att reagera blint och automatiskt.

 

De hjälper dig att inte längre sitta fast i tidigare negativa erfarenheter, som blockerar dig i nuet.

WITHDRAWEL:
NATURAL METHODS TO RELIEVE WITHDRAWEL SYMPTOMS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
DETOX-PROGRAM:
CLEANSE THE BODY FROM DRUG TESTS
behandling och kommunikation
DRILLS IN AWARENESS AND COMMUNICATION
Behandling för att bryta negativa mönster
OBJECTIVES: DRILLS TO BECOME MORE OF YOURSELF HERE AND NOW 
Verktyg för att hålla sig drogfri
LIFE SKILLS:
TOOLS TO KNOW THE RIGHT PATH
Utsluss efter behandling
AFTER CARE:
TO DO A PLAN FOR THE LIFE AFTER REHAB 
bottom of page