top of page

Vad är kopplingen mellan Narconon och Scientologin?

Narconon i Sverige startades upp 1972 strax efter att William Benetiz startade upp behandlingshem utanför Arizona state prison. William Benites hade startat Narconon i fängelset efter att han hade läst en bok av L. Ron Hubbard och brevväxlat med honom. Kopplingen är L. Ron Hubbard.

Narconon program

L. Ron Hubbard började sin forskning om drogmissbruk på 1960-talet.

Narconon-centra använder dessa upptäckter för att hjälpa missbrukare att överkomma de fysiska och emotionella orsakerna till deras missbruk och till ett långsiktigt drogfritt liv samt att få slut på begären efter droger som kan leda till återfall.

Början av programmet bygger mycket på att hantera avgiftningen och den post akuta abstinensen. Att se till att personen får in dagliga rutiner, sömn, näring och motion. Samt lindra fysiska och mentala drogsug. Lite senare på programmet så läggs det fokus på att få personen mer kapabel att lösa sina problem samt att inte sitta fast i dom gamla problemen och mönsterna.

L. Ron Hubbard grundade religionen Scientologi. Narconon är emellertid icke-religiöst och en person blir inte Scientolog genom att göra programmet.

Med hjälp av denna drogfria metoden hjälper Narconon missbrukare att ta stegen till ett drogfritt liv utan att använda ersättnings droger. Personen tar själv ansvar för sitt liv och lär sig ta kontroll över missbruket och bli drogfri.

På Narconon Eslöv finns personal som inte är Scientologer och det finns dom som är det. Vi har utbildad Socionom samt flera Socialpedagoger i personalen samt vi är utbildade och använder oss av MI, CRA, MET och återfalls prevention samt KBT samtal enligt boken "Komma på egna tankar". Flertalet av personalen har lång erfarenhet av att hjälpa missbrukare och många har egen erfarenhet av att ta sig ut ur ett missbruk. Vi har ett anhörig program enligt CRAFT.

På grund av att många av oss har egen erfarenhet av att ta sig ur ett missbruk så är det lättare för dom som kommer hit att finna en bra arbetsalians med oss. Vi förstår vad dom går igenom.

Vi är ett av Sveriges äldsta behandlingshem.

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page