top of page

Vad är en intervention.

intervention

En intervention görs för att få en person som missbrukar att förstå att han eller hon behöver hantera den situation uppkommit för att personen har ett missbruk av alkohol och narkotika (detta kan göras på andra beroenden också men vårt huvudsyfte är just alkohol och narkotika-missbruk). Syftet är att få personen att besluta sig att göra något åt sin situation genom att gå med på att göra en behandling.

Det är viktigt att tänka på, att innan en intervention görs, är att det finns möjlighet att finansiera en behandling direkt efter att personen har beslutat sig för att göra en behandling. Det kommer inte att lyckas bra om personen måste ansöka om hjälp via socialen, då det i regel kan ta flera veckor att få ett beslut gällande om man får hjälp eller blir nekad till det. En intervention fungerar bäst om det finns möjlighet att direkt efter interventionen åka iväg på behandling. Intervention är en metod som fungerar bäst då det är brådskande att få hjälp.

Om man på egen hand misslyckats med sina försök att övertala en person att ta emot hjälp bör man försöka med en intervention. Man tar då hjälp av en person som vet hur en intervention går till.

Vi på Narconon har erfarenhet av att göra detta.

Personen som gör själva interventionen samlar till en början de närstående i personens närmsta nätverk och har ett möte med dem utan att personen med hjälpbehov själv medverkar. Interventionen inleds då med att ge information och förklara hur själva interventionen är upplagd och vad den innebär. Man finner ut vem av de anhöriga som har mest inflytande över personen som ska motiveras in i behandling.

De anhöriga bes skriva ett personligt brev där han eller hon skriver ner vad som ska sägas till personen som ska motiveras att gå in i behandling. Den anhörige tar upp hur han eller hon upplevt personens missbruk och hur det har påverkat relationen och tar fram alla positiva effekter och personlighetsdrag personen har utan droger. Brevet ska i huvudsak berätta hur det skulle se ut om personen bestämde sig för att bli drogfri. Brevet skall sluta med att dom vill att personen ska gå in i behandling.

Man har genomgång med de närstående om vilka frågor de tror kommer att komma upp och vilka försvar personen eventuellt kan dyka upp i interventionen och man övar på att att svara upp dessa försvar på ett konstruktivt vis.

De närstående övar sedan på att säga vad dom har skrivit i brevet tills de känner att de är bekväma med vilken information de vill ska komma upp under mötet.

Man frågar alltid de närstående hur det har varit för personen som motiveras till behandling så att man vet mer om personen och har större förståelse för hur han eller hon kan komma att reagera.

Detta är en beskrivning av förberedelserna och några saker man behöver tänka på.

Varje intervention ser olika ut men förberedelserna är nyckeln till att lyckas.

Kontakta oss så hjälper vi er sätta upp en intervention.

Comments


Featured Posts