top of page

Sex, relationer och missbruksvårdNarconon är ett av få behandlingshem som förespråkar en behandling där man inte använder sig av substitionsbehandling för opiat missbruk.

Vi vill ge personer en chans att hitta en väg till drogfrihet där man kan lära sig hantera sina känslor och problem utan att ta till droger och att man är alert och finner njutning i livet som drogfri.

Har man svårt att hantera sina känslor kan man lära sig det och att det inte är fel att känna sorg, ilska, glädje. Att kunna styra sitt egna liv. Att finna vägen ur apatin


Jag har pratat med många personer som går på LARO som säger att dom inte är nöjda med deras känsloliv och sexliv. Många upplever en känsla att dom inte har någon frihet, att dom måste hämta medicinerna dagligen. På LARO programmet träffar man samma typ av människor där många av dom sidomissbrukar. Man tar sig inte ur missbruks miljön.om man inte redan har jobb och bra sysselsättning. Det blir svårt att ta sig ut ur och ändra sitt beteende.

En studie vid Uppsala universitet gjord av Jacob Palme, professor, Stockholms universitet har undersökt sidoeffekter vid långtidsanvändning av opioider (morfin, metadon, subutex etc.). Personer som fick opioider för långtidsanvändning mot smärtor rapporterade följande sidoeffekter:

- 60 % av dom rapporterade om en mental trötthet eller svaghet.

De kände sig avtrubbad d.v.s kände mera sällan starka känslor, stark motivation, de tenderade att bara sitta och göra ingenting, trötthet, brist på energi, minnesproblem, problem med kognitivt tänkande.

- 56 % av dom rapporterade om viktökning.

- 54 % av dom rapporterade om sömnsvårigheter.

- Många rapporterade också om svettningar, sexuell dysfunktion, svårigheter att andas,

svullnader, förstoppning.

- I några fall förekom att opiater orsakade en form av tillvänjning genom att den skapade nya smärtor, och dessa kunde inte behandlas med opioider.

Jag kan förstå att många inte ser någon utväg förutom LARO och jag ser inget problem med att personer väljer att gå in i ett LARO program. Det ger många personer den hjälp dom behöver för att fungera. LARO har säkert räddat många liv. Jag vill bara föra fram att det finns andra alternativ om man vill.

Jag tycker att det är konstigt att Socialstyrelsen i princip bara rekommenderar suboxone eller metadon tillsammans med KBT och återfallsprevention (för sidomissbruk) när man är i programmet. Jag är åsikten att man ska kunna välja mellan olika alternativ. Även om man är opiatmissbrukare ska man ha chansen att välja en medicinfri behandling.

Jag tycker att man kan ge personer som vill en chans till ett helt drogfritt liv.334 visningar

תגובות


Featured Posts