top of page

Sant eller falskt om Narconon Eslöv

Narconon

Narconon Eslöv bemöter några av de falska påståenden som SVT och Aftonbladet har spridit ut

1) Falskt påstående:

”Fruktansvärt att en sekt kan få skattemedel.”

Fakta:

Narconon Eslöv betalar ingenting till Scientologi kyrkan. Det finns flera Narconon i världen och de betalar en licensavgift till Narconon International. År 2018 var det 151.645 kr från Narconon Eslöv.

Narconon programmet är också en av de billigaste som finns på marknaden, 1700 kr per dygn.

Bevis:

Narconon Eslövs Årsredovisning från 2018.

2) Falskt påstående:

Mariette Lindstein:

”Dels är det kopplingen till och finansieringen av scientologirörelsen”

”....behandlingen är en inköpsport till kyrkan.”

”... att få människor som är färdiga med programmet och är drogfria gå med i Scientologi kyrkan.”

Stephen Kent:

”Syftet är att rekrytera människor till Scientologin. Det är väldigt tydligt.”

Fakta:

Religionen Scientologi tas överhuvudtaget inte upp på Narconon, för man pratar aldrig om ämnet med klienterna. Det ingår inte i programmet för Narconons syfte är att rehabilitera missbrukare från droger och ingenting annat.

En undersökning gjordes på klienter som hade blivit betalda av kommuner mellan 2010-2018 för att se om någon av dem som hade avslutat programmet, (235) hade blivit Scientolog. Resultatet var 0 stycken. Kommuner kan själv verifiera detta om man har namn på de klienter som beviljades av just deras kommun.

Bevis:

Se brev från några klienter som har gjort programmet och som skriver att de aldrig har hört talas om Scientologi på Narconon eller tagits till kyrkan.

3) Falskt påstående:

Helena Nanne skriver i sitt brev till Kommunnämnden Malmö bland annat:

”De metoder som används på behandlingshemmet har tidigare fått även myndighetskritik och anses inte bygga på vetenskaplig grund.”

”Dels är det kopplingen till och finansieringen av Scientologirörelsen men också de metoder som dömts ut av Socialstyrelsen och som de rent av tycker borde förbjudas.”

Fakta:

Faktum är att Helena Nanne baserar allt på ”principiell karaktär som SVT har tagit upp”, och inte med dialog med Narconon.

Narconon Eslöv följer Socialstyrelsens (IVOs) riktlinjer för hur ett HVB hem för missbrukare ska drivas. IVO gör inspektioner på Narconon och om det finns punkter som ska korrigeras görs det omedelbart. Narconon har inte haft några problem med IVO. De har bland annat intervjuat klienter på Narconon och har varit nöjda med deras resultat.

Narconon är också i kontakt med Kommunförbundet Skåne och de har också gjort flera inspektioner på Narconon Eslöv. Det är ett välkänt faktum att Narconon använder delar av L. Ron Hubbards arbeten.

Vad gäller ”de metoder som dömts ut av Socialstyrelsen och som de rent av tycker borde förbjudas.”, kan det nämnas att detta var för 23 år sedan, 1996, när dåvarande medlem i Socialstyrelsens vetenskapliga rådet Folke Sjökvist kom med en undersökning. Denna undersökning var baserad på en tunn bilderbok som med enkla ord förklarade vad avgiftningsprogrammet gick ut på (inga andra metoder, som påstås ovan). Efter denna undersökning beslutade Socialstyrelsen 30 november 1997 att alla klienter som genomgår detta program ska läkarundersökas före och efter programmet. Dåvarande Narconon läkaren Ulf Ramskog gjorde dessa undersökningar och fann att inga medicinska komplikationer hade uppstått p.g.a. denna tre veckors avgiftningskur. Socialstyrelsen har för övrigt inte undersökt eller uttalat sig om de övriga delarna av Narconon programmet.

Bevis:

Se kommentarer i SVT Nyheter från IVO och från Kommunförbundet Skåne där de berättar om Narconon och att inga oegentligheter framstår enligt deras inspektioner.

Se utdrag ur vad Socialstyrelsen beslutade 97-10-30 angående Narconons tre veckors program med bastubad och vitaminer.

Bifogat brev från Stig Cronberg, docent i praktisk medicin angående bastubad på Narconon.

4) Falskt påstående:

Helena Nanne fortsätter i sitt brev:

”Men det finns också gränser för vilken typ av verksamhet som kan stödjas med skattemedel. Ett behandlingshem med tvivelaktiga och utdömda metoder som drivs av, och finansierar, en religiös sekt befinner sig i allra högsta grad utanför dessa gränser.”

Fakta:

Först och främst baserar Helena Nanne detta påstående från ett par uttalanden som är ytterst negativa och kritiska från Mariette Lindstein och Stephen Kent. De är falska och har påpekats här ovan.

Hon kanske inte ens vet att Narconon är en av Sveriges äldsta HVB hem, som startades redan 1972. De som har avslutat programmet har varit ytterst nöjda med det och över 50% har kunnat bygga en tillvaro utan droger eller andra substanser och blivit skattebetalande medborgare, utan att kosta skjortan för samhället, vilket de gjorde innan de gjorde programmet.

Inga av Narconons metoder är ”utdömda” i dags läget, och den enda metoden som har undersökts har beskrivits ovan. Detta gäller även finansieringen. Alla medel som kommer till Narconon används på Narconon och endast en liten del skickas till Narconon International som licensavgift som också tas upp ovan.

Bevis:

Det är flera tidigare klienter, föräldrar och andra som har hört av sig och skrivit till oss för att protestera alla de förutfattade meningar och falskheter som SVT och Aftonbladet har spytt ut. Här är ett axplock av allt som har kommit till Narconon Eslöv (se också ovan bevis för nummer 2 och nedan nummer 5).

5) Falskt påstående:

”Nära kopplingar till scientologirörelsen”

Fakta:

HVB hem Narconons koppling till Scientologi kyrkan är L. Ron Hubbard som har utvecklat metoderna som Narconon använder samt grundaren till Scientologi religionen. Det finns några som är scientologer på Narconon, men också buddhister och kristna. Klienterna kan också ha olika åsikter, vara muslimer eller ateister, män och kvinnor. Vi gör ingen skillnad på vare sig religion, kön eller åsikt. Vårt mål är att rehabilitera folk från missbruk, ingenting annat!

MI
CRA

Narconon använder sig av, som sagt metoder som L. Ron Hubbard har utvecklat, men också andra evidensbaserade metoder. Det finns också personal på Narconon som är utbildade på olika evidensbaserade metoder som också används på Narconon. Vi tycker att det viktigaste är att de metoder som används skapar en arbetsallians mellan klienten och behandlaren. Detta poängteras också av bland annat två psykiatriker från FOU enheten Psykiatri Södra Stockholm, Allan Topher och Anne Denhow, som bland annat säger följande:

”Viktigaste verkar vara att arbetsallians utvecklats mellan brukaren och personalen. Alltså inte metoden, utan det mellanmänskliga samspelet.” Det tycker vi att vi har uppnått ganska bra.

MET

Bevis:

Se bifogad en kort beskrivelse vad kopplingen mellan Narconon och religionen Scientologi är.

En skrivelse om vad Narconon behandling består av, samt vilka andra metoder personalen är utbildad i.

Se några axplock av reaktioner som Narconon har fått från klienter som har genomgått programmet och hur besvikna de är vad som sägs om Narconon som har räddat deras liv. Man kan säga att arbetsalliansen har varit stark med dessa klienter som idag lever drogfritt, betalar sina skatter och som inte är till last för samhället, utan tvärtom.

För dom som är intresserade kan bevisen man är intresserad av skickas till er. Bara skriv vad ni är intresserad av att veta.

留言


Fler blogginlägg

bottom of page