Olika anledningar kan göra att man blir beroende

”Men skärp dig”, ”Kom igen”, ”Det är väl bara att sluta”

Dessa fraser är inte ovanliga att höra för en person som utveckat ett beroende. Men det är inte alltid SÅ lätt. Ett beroende kan utvecklas av en massa olika anledningar. Oftast finns det bakomliggande känslomässiga sår hos en beroende.

Socialstyrelsen klassar ett beroende som en sjukdom och ett beroende behöver inte alltid vara relaterat till alkohol eller droger. Det kan även handla om exempelvis mat, sex och spelmissbruk.

Det finns flera olika förklaringsmodeller och bakomliggande orsaker till varför människor utvecklar skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, droger eller annat.

Till de olika orsakerna hör psykologiska faktorer, fysiologisk sårbarhet och ärftlighet, tillgängligheten till alkohol/droger samt personens sociala situation. Det är svårt att peka ut vilken som är den mest centrala orsaken och detta kan också variera mellan olika personer och grupper.

En evig fråga är om arv eller miljö har störst betydelse för om en person ska riskera att utveckla ett missbruk. Biologiska och genetiska faktorer är viktiga, men en renodlad biologisk modell förbiser att det finns viktiga miljömässiga och psykosociala faktorer. På samma sätt har en modell med renodlat miljöperspektiv svårt att förklara individuella variationer bland personer i samma miljö. I linje med detta definieras i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården missbruk och beroende som ett tillstånd som påverkats av flera olika faktorer (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN).

Beroende är alltså inte ett självmant val, utan en sjukdom. Men denna sjukdom är möjlig att lätt bota! Det gäller att få verktyg att använda sig av så att man inte tar till droger eller alkohol för att lösa sina problem eller sitt psykiska mående.

Ett beroende påverkar dig inte bara fysiskt utan även psykiskt, känslomässigt, socialt såväl som själsligt. Ett beroende kan beskrivas som att hjärnan blr kidnappad. Trots de konsekvenser missbruket för med sig, fortsätter man, tvångsmässigt och det leder ofta till en sorts besatthet. Beorendet är en progressiv sjukdom; ju mer man fortsätter ju mer ökar behovet. En beroende person kommer alltid att välja drogen/missbruket framför ALLT- så stark är sjukdomen om man inte får tillbaka tillräcklig med förmågor att hantera sitt liv utan att falla tillbaka i gamla mönster.

Man hamnar till slut i beroendespiralen; Besatthet>ritualisering>tvångsmässigt beteende/utagerande/användande>ångest/förtvivlan>skam/skuld>flykt.

Men.

Det finns hjälp att få. Beroende personer kan tillfriskna, men inte av egen kraft. Man behöver få hjälp med att hitta dem rätta verktygen som gör att man blir stark nog att hantera sitt liv.

Följande text är skriven av Paula som med egna ord berättar hur hon upplevde sitt beroende, de bakomliggande orsaker och hur hon idag ser på sitt tillfrisknande och varför hon jobbar med att hjälpa andra komma ur missbruket:

”Just idag känner jag ett stort behov att skriva detta.

Till människor som inte har förståelse för missbruksproblematik eller förståelse för det jag gör, mitt syfte och det jag brinner för! Jag vet vad det vill säga att som 12 åring bli våldtagen nästan dagligen under drygt ett år, jag vet vad det krävdes av mig att hålla detta hemligt eller förtränga att detta överhuvudtaget hade hänt upp till vuxen ålder av ren skräck pga av de hot förövaren uttalade mot min familj! Är man något så när "normalt" begåvad kan man också förstå vad detta gör med ett barn, förnedringen, kränkningen, underkastelsen, skräcken det åsamkade barnet inom mig för att inte prata om den psykologiska/känslomässiga skadan det förorsakade!!

Jag spenderade en stor del av livet att hitta vägar till ett bra mående, något som kunde dämpa eller bota de traumat jag bar på...sätten var många och bara för att nämna några så var det självsvält, självskadebeteende osv osv osv. Det funkade ju inte i längden, det dövade för stunden och jag gick fort vidare till något annat destruktivt beteende! När jag hittade alkohol/droger var det som att komma till himmelriket, allt det trasiga på insidan "försvann", helt seriöst så inbillade jag mig att jag var botad, iaf så länge jag kunde hålla på med det jag gjorde..., detta funkade ju naturligtvis inte heller i längden men då hade de redan gått för långt.