top of page

Hur Narconon startade i ett fängelse i Arizona

Uppdaterat: 16 jan. 2023

”Jag koncentrerade mig på de material som hade att göra med att öka en persons förmågor, såsom förmågan att konfrontera livet och dess krav, förmågan att etablera etiska normer, förmågan att förnimma, ställa upp och lösa problem relaterat till konstruktivt överlevande , förmågan att inte bara förstå ansvar utan även att uppfylla det”/ William Benitez

Det här är en kortfattad historia om Narconons födelse och dess historia.

Den 22 december 1964 dömdes återfallsförbrytaren sedemera Narconons grundare Willaim Benitez att avtjäna ett 15-årigt fängelsestraff för innehav av narkotika. Benitez själv kämpade med ett svårt heroinmissbruk och hade innan sin dom gjort otaliga försök att bli fri från drogerna men upprepade gånger misslyckats med detta.

Väl intagen på Arizonas statsfängelse ägnade han mycket tid åt litteratur och kom över en bok skriven av L. Ron Hubbard. Boken hette ”Tankens grunder” och innehållet i boken påverkade Benitez djupt, så pass att den förändrade hans liv. Boken gav honom flertalet livsavgörande insikter. Insikter som att det går att bli fri från ett drogmissbruk och göra en radikal livsstilsförändring. Benitez insåg att ett missbruk bara var en ”oförmåga”. En oförmåga till att vara kapabel att använda sina förmågor för ett konstruktivt överlevande.

”Att om en person rehabiliterade och tillämpade vissa förmågor så skulle hen kunna fortsätta mot sina mål som hen satt i livet, lära sig att konfrontera livet, isolera problemen för att därefter lösa dem, lära sig att kommunicera med övriga livet, börja ta ansvar och och ställa upp etiska normer samt agera och fungera på ett säkert sätt”, förklarar Benitez.

Utöver de insikter han fick, gav läsningen Benitez även tekniker och metoder för att kunna implementera de nya insikterna i sitt nyvunna liv.

Den 2 augusti 1965 tog Benitez under sin fängelsevistelse ett för honom avgörande beslut; att starta en narkotikaförening med syfte att hjälpa sina medmänniskor som fastnat i ett missbruk. Efter några nederlag i form av avslag från fängelsestyrelsen fick han till slut ett godkännande att i fängelsemiljön starta ett rehabiliteringsprogram för medinternerna och startade således den 19 februari 1966 det första Narconon-programmet någonsin.

Benitez fick sedemera benådning mot löftet att fortsätta sin verksamhet även från utsidan. Benitez fick stöd av Hubbard med att utveckla Narconon och när han väl blev en fri man hade han hunnit att etablera ”Narconon” på 14 andra fängelseinstitutioner, utspridda i USA. Benitez flyttade därefter till Kalifornien där han expanderade Narconon. 1971 startades det första Narconon utanför fängelsemurarna i form av ett ”utslussningsprogram” för de interner som frigavs och som inne på anstalten redan hade påbörjat programmet. Verksamheten utvecklades därefter utanför murarna.

Sverige var som första land efter USA att starta ett Narconon. Det första svenska Narconon öppnades i Huddinge år 1972.

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page