top of page

Narconon har räddat liv sedan början på 70 talet i Sverige.

Narconon Eslöv

Sedan Narconon startade i Sverige har många hittat vägen tillbaka till livet från den misär missbruket skapar.

Vår metod är fri från substitutions mediciner.

På Narconon programmet lär sig personen att ta kontroll över sitt eget liv. Lösa svåra problem, våga ha jobbiga känslor och tankar utan att ge upp och falla tillbaka på droger.


Behandlingen ger personen tillbaka deras självrespekt och kontroll över deras liv. Frigör dom från drogernas kontroll.
Här är en berättelse från en person som avslutat

programmet.

Frihet

”Efter 4 månader på behandling på Narconon Eslöv känner jag att programmet har gjort så att jag känner mig frisk i kropp, sinne och själ.

För mig var det tufft i början men de sista månaderna bara flöt på, mycket tack vare den varma och drivna personalen.

Jag har många vinster av min vistelse här: bra sömn, bättre kostvanor, bättre självförtroende och självkänsla samt en bättre kommunikations förmåga osv.

Det känns bra att jag fått livet på rätt köl igen och att jag har fått tillbaka självrespekten.Jag är mycket tacksam för att jag har fått tagit' denna chansen och tagit den.” Timothy

Denna berättelse kommer från en man som gjorde Narconon programmet för några år sedan. Han berättar hur det har gått sedan han avslutade programmet, och vad han gör i dag.

"Hej, jag har tänkt mycket på er, här är livet bara så förändrat att jag ser på mitt tidigare liv som en film, som att jag bara har varit och kollat det på bion.

Narconon

Jag arbetar hela tiden, jag äger två butiker, och försäljning i flera andra butiker, jag äger en nätbutik, jobbar med en matblogg, tränar varje dag, löper marathon, röker inte, dricker inte, inget snus, inget socker, ja du fattar nog, livet är förändrat till något som jag aldrig trodde jag kunde få.

Allting kommer av att jag började min resa på Narconon, och nu har jag många anställda som ser upp till mig, bara sådana som inte vet något om vad jag gjorde förut.

Detta livet älskar jag och jag har inte en enda dag tänkt på någonting annat.

Jag kommer aldrig att ta mera droger för det är så långt borta från hur jag lever i dag, det finns inte i min värld. T.D."

Featured Posts
Recent Posts