Narconon har räddat liv sedan början på 70 talet i Sverige.

Narconon Eslöv

Sedan Narconon startade i Sverige har många hittat vägen tillbaka till livet från den misär missbruket skapar.

Vår metod är fri från substitutions mediciner.

På Narconon programmet lär sig personen att ta kontroll över sitt eget liv. Lösa svåra problem, våga ha jobbiga känslor och tankar utan att ge upp och falla tillbaka på droger.


Behandlingen ger personen tillbaka deras självrespekt och kontroll över deras liv. Frigör dom från drogernas kontroll.
Här är en berättelse från en person som avslutat

programmet.

Frihet

”Efter 4 månader på behandling på Narconon Eslöv känner jag att programmet har gjort så att jag känner mig frisk i kropp, sinne och själ.

För mig var det tufft i början men de sista månaderna bara flöt på, mycket tack vare den varma och drivna personalen.

Jag har många vinster av min vistelse här: bra sömn, bättre kostvanor, bättre självförtroende och självkänsla samt en bättre kommunikations förmåga osv.

Det känns bra att jag fått livet på rätt köl igen och att jag har fått tillbaka självrespekten.Jag är mycket tacksam för att jag har fått tagit' denna chansen och tagit den.” Timothy

Denna berättelse kommer från en man som gjorde Narconon programmet för några år sedan. Han berättar hur det har gått sedan han avslutade programmet, och vad han gör i dag.

"Hej, jag har tänkt mycket på er, här är livet bara så förändrat att jag ser på mitt tidigare liv som en film, som att jag bara har varit och kollat det på bion.