top of page

Missbrukspersonlighet.

Det är lätt att glömma av att en missbrukare utvecklar en drogpersonlighet. Det kan tyckas fullkommligt oförståbart hur ens barn, partner, vän eller förälder beter sig. Vart tog den fina person vägen som man respekterar och älskar.

Om man inte vet och känner till detta kan man känna sig ännu mer kränkt, sårad och upprörd över det som sker. Det är jobbigt nog ändå.


Man föds inte som missbrukare och det tar tid att utveckla en missbrukspersonlighet. De tankar, känslor och handlingar som styr en missbrukare är helt och hållet styrt av att rättfärdiga och motivera fortsatt missbruk. Man blir en egoist och tror på sina egna lögner, man blir en expert på att manipulera.


Så det kan vara svårt och overkligt att förstå hur det barn, förälder eller vän som man sett och känt kan blir så personlighetsförändrad.


Jag minns hur jag som missbrukare förändrades från att vara en ganska hederlig och ärlig ung man, en god kamrat som respekterade mina föräldrar och äldre, hade drömmar och planer för livet, gillade att jobba och att lära mig nya saker och som brydde mig om vad jag skapade och hur jag påverkade min omgivning, till att bli en egoistisk, opålitlig och destruktiv person och som hade väldigt lite förståelse för hur jag sårade de som trodde på mig och ville mig väl. Min syn på etik och moral blev helt sne och jag blev en belastning för mina vänner, föräldrar, fru och samhället. I den processen tappar man också sin självrespekt och tillit.


Det som är lika sant och som ger hopp är det faktum att bakom allt detta finns faktiskt den ursprungliga personen kvar och med rätt hjälp kan han/hon hitta hem igen.


Narconon jobbar på flera olika sätt med att rehabilitera grundpersonligheten. I detta arbete förändras personens tankar, känslor och agerande till att bli mer äkta och sanna men framförallt fungerande.


Det är viktigt att jobba med välutbildad personal och att inte ge sig i kasst med detta själv som anhörig utan stöd. Det är inte helt lätt och det finns många fällor att gå i, speciellt om man inte har förståelse för hur det här hänger ihop.


Narconon hjälper både missbrukare och anhöriga och är du intresserad eller behöver hjälp, kontakta oss eller kom på informationsmöte.4 528 visningar
Featured Posts
Recent Posts