top of page

Lite om hur vi hjälper missbrukare på Narconon

Jag tror jag börjar med en liknelse som beskriver problematiken och varför vi följer en viss ordning i behandlingsstegen. Hur guidar men någon ut ur skogen som inte ser skogen för alla träden?

Det första vi gör är att få personen genom sin avtändning. Man måste få personen igenom de obehag, smärtor och problem som det orsakar. Här jobbar vi mycket med att få kroppen i form, fri från fysiska avtändnings symtom som tar all uppmärksamhet. De innefattar bl.a vitaminer och mineraler för att få kroppen i balans. Olika utåtriktade övningar och massageliknande övningar samt med att få personen att äta och sova regelbundet.

Efter det steget börjar vi nu jobba med att få personen att bli mer orienterad i nuet, att vara här och nu. Vid denna punkt i behandlingen sitter de flesta personer fast i det förflutna och allt som hänt eller oroar sig för framtiden. Nästan all uppmärksamhet sitter fast i detta och det finns väldigt lite kraft och uppmärksamhet tillgänglig för att hantera något alls i närvarande tid. Personens trauman, förluster, sorger sätter liksom käppar i hjulet


Det är svårt att uppskatta och uppleva nuet och att ha ro att göra det. Det är lite som Queen sjunger i en av sina låtar. ”I want it all and I want it now!”

Eller om man fortsätter på liknelsen, man försöker titta på alla träd samtidigt och kan inte se och fokusera på ett träd i taget och allt blir en massa av träd


För att kunna jobba med terapi eller göra resten av programmet måste man komma till en punkt då man kan se och ta upp en sak eller ett träd i taget. Annars blir personen lätt överväldigad och det funkar helt enkelt inte. Glaset är fullt och en droppe till får det att rinna över.


Detta är ju också viktigt i livet efter programet på en arbetsplats eller i samspel med andra.

Nu har vi fått personen till en punkt där han ser trädet och kan orientera sig i skogen. Vi börjar nu med utbildning och personen får titta på vilka träd som står bra där dom är, vilka träd står i vägen, vilka är ruttna och borde tas bort för att öppna vägen ut ur skogen


Personen påbörjar nu en personlig resa och i de kurser och uppgifter som följer får han verktyg till att välja hur han vill forma skogen, det innefattar bl.a att se över vilka människor som bidrar till en bra liv och vilka som står i vägen för hans drogfrihet etc. Han utarbetar en plan för att hantera detta och gör de som behövs


Efter det fokuserar personen mer på sig själv, sina egna beslut och handlingar. Det är viktigt att personen kan se sitt eget agerande och hur det lett till många av de konsekvenser som han brottas med.

Att förändra sig själv är något som låter sig göras och är något man kan vara orsak över. Om inget har med dig själv att göra utan ligger hos andra blir det väldigt svårt att förändra något i sin situation. Det finns också mycket skuld och skam som kommer av alla de val och handlingar personen gjort i strid med sitt sanna

jag som håller fast personen. Det frigörs i denna process. Det ökar också förmågan att se orsak och verkan.

Efter det studerar personen och lär sig verktyg som hjälper honom att uppnå sina mål i livet.574 visningar
Featured Posts
Recent Posts