top of page

Hur ska man som anhörig förhålla sig till en som missbrukar?


Först och främst bör man skydda sig själv från effekterna av personens missbruk och låta den som missbrukar ta konsekvenserna av missbruket. Inte försöka städa upp efter personen eller hjälpa dom med pengar eller betala skulder eller lösa problem som dom får.

När personen får problem så kan du göra följande:

Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Vad stödjer förändring?

Tittar du på sig själv och hur du reagerar när personer runt omkring dig försöker tala om för dig vad du ska göra, tänka eller tycka. Då vet du att det är något du själv inte helt tycker om.

Att få personen själv att titta efter och komma på egna lösningar är ett bra sätt. Ställ öppna frågor (frågor som får personen själv att börja tänka efter och som inte personen kan svara ja eller nej på).

Ex: Vad vill du göra med din situation? Hur har andra gjort i din situation? Hur kan du lösa situationen på bästa sätt? Vad skulle hända om du inte gör en förändring? Hur skulle det se ut om 2 år om du fortsätter på samma sätt?

Gör man på det sättet får personen själv komma med lösningar.

Vill då personen ändra sin situation kan man komma med förslag på var han kan göra detta och få honom att själv ta reda på information om dom olika alternativen. Hjälp honom men låt honom styra lite själv. Va lyhörd till vad hans tankar är och kom med följd frågor som får honom att tänka mer.

Om han säger att han vill försöka sluta själv kan man ställa frågor som. Hur har andra gjort som slutat själv? Vilka fallgropar finns det? Vad behöver du stöd med?

Under tiden man ställer frågorna så kanske personen inser att han behöver annan hjälp som behandlingshem eller öppenvård.

Vi på Narconon Eslöv hjälper gärna till med att ge råd och att ni är välkomna hit på motivationssamtal. Både som anhörig och med den personen som behöver hjälp.

Kontakta oss:

Tel: 0731-533156

2 439 visningar
Featured Posts
Recent Posts