top of page

Hur Narconon programmet ser ut!


Narconon

Tillsammans kan vi rädda liv. Varje uppdrag är unikt och kräver helhetssyn. Därför är ett gott samarbete med dig som handläggare viktigt för oss.

• Narconon Eslöv tar emot via SoL och 27 § LVM. Cirka två tredjedelar av klienterna är placeringar från socialtjänsten. Övriga är klienter som kommer privat.

• Vi har ramavtal med drygt 130 svenska kommuner. Behandlingstiden är ca 3-5 månader men kan utökas om önskemål finns.

• Klienter som vanligtvis kommer till oss behöver långsiktighet. Många som gått igenom avslutad behandling har sen fått möjlighet till drogfritt kollektivt boende och sysselsättning i Narconons regi, som en del av vår ettåriga uppföljning. Detta blir en mjukstart och en möjlighet till gemenskap och långsammare utslussning till egen bostad.

• För klienter som inte ämnar lämna sin hemkommun erbjuder vi ett års uppföljning efter att ha gjort alla behandlingsstegen, som planeras utifrån behov och önskemål.

• Narconons behandling kan tillhandahållas på många språk. I behandlingen presenteras de olika stegen med filmer vilka är översatta så att klienten som kanske har ett annat modersmål lättare kan tillgodogöra sig innehållet.

• Ett gott samarbete oss emellan hjälper klienten att göra de förändringar av sin livssituation som är nödvändiga. God kommunikation kring de planerade insatserna är A och O, både i början, på mitten och vid avslut.

En behandling ser ut så här:

1. Inskrivning, läkarundersökning vid abstinensbehandling.

2. Abstinensbehandling vid behov. Här och nu övningar, behandlingar för att lindra oro och fysiska obehag ca 2 veckor.

3. MET påbörjas (för alkoholberoende, 5 sessioner)

4. Detox-program, ger en ren och frisk kropp.

5. CRA kan påbörjas om klienten har möjlighet (12 sessioner i 3 månader).

6. Återfallsprevention påbörjas (8 sessioner).

7. Kommunikationsövningar och medvetandehöjande övningar.

8. KBT samtal.

9. Kurs inom antisocialt och socialt beteende och inventering av sina skadliga handlingar.

10. Kurs i etik, att finna sina personliga värden, integritet och självrespekt.

11. CRAFT anhörigbehandling.

12. Utsluss (i vissa fall med arbetsträning och drogfritt kollektivt boende).

13. Kostnadsfri uppföljning i 1 år för dem som genomgått behandlingen.

MI-samtal och föredrag i olika ämnen ges under hela behandlingsprogrammet samt temagrupper i olika ämnen. Strukturerade dagar mellan 09-18.00. 19-21.00 fysisk träning. Lördagar aktiviteter.

För mer information, klicka på länken

https://narconon.sidvisning.se/

Featured Posts
Recent Posts