Hur Narconon programmet ser ut!


Narconon

Tillsammans kan vi rädda liv. Varje uppdrag är unikt och kräver helhetssyn. Därför är ett gott samarbete med dig som handläggare viktigt för oss.

• Narconon Eslöv tar emot via SoL och 27 § LVM. Cirka två tredjedelar av klienterna är placeringar från socialtjänsten. Övriga är klienter som kommer privat.

• Vi har ramavtal med drygt 130 svenska kommuner. Behandlingstiden är ca 3-5 månader men kan utökas om önskemål finns.

• Klienter som vanligtvis kommer till oss behöver långsiktighet. Många som gått igenom avslutad behandling har sen fått möjlighet till drogfritt kollektivt boende och sysselsättning i Narconons regi, som en del av vår ettåriga uppföljning. Detta blir en mjukstart och en möjlighet till gemenskap och långsammare utslussning till egen bostad.

• För klienter som inte ämnar lämna sin hemkommun erbjuder vi ett års uppföljning efter att ha gjort alla behandlingsstegen, som planeras utifrån behov och önskemål.

• Narconons behandling kan tillhandahållas på många språk. I behandlingen presenteras de olika stegen med filmer vilka är översatta så att klienten som kanske har ett annat modersmål lättare kan tillgodogöra sig innehållet.

• Ett gott samarbete oss emellan hjälper klienten att göra de förändringar av sin livssituation som är nödvändiga. God kommunikation kring de planerade insatserna är A och O, både i början, på mitten och vid avslut.

En behandling ser ut så här:

1. Inskrivning, läkarundersökning vid abstinensbehandling.

2. Abstinensbehandling vid behov. Här och nu övningar, behandlingar för att lindra oro och fysiska obehag ca 2 veckor.

3. MET påbörjas (för alkoholberoende, 5 sessioner)

4. Detox-program, ger en ren och frisk kropp.

5. CRA kan påbörjas om klienten har möjlighet (12 sessioner i 3 månader).

6. Återfallsprevention påbörjas (8 sessioner).

7. Kommunikationsövningar och medvetandehöjande övningar.

8. KBT samtal.

9. Kurs inom antisocialt och socialt beteende och inventering av sina skadliga handlingar.

10. Kurs i etik, att finna sina personliga värden, integritet och självrespekt.

11. CRAFT anhörigbehandling.