top of page

Hur man upptäcker en högfungerande missbrukare på en arbetsplats eller i en relation.


1. Personer med ett högfungerande missbruk kommer med ständiga ursäkter och bortförklaringar för sina

misstag, dåliga arbetsprestationer, sena ankomster och dåliga beteende. Om de kan hitta någon annan att skylla på för misstag eller missade deadlines kommer de att göra det. De skapar ofta en fientlig arbetsmiljö för andra. Vilket kan skada produktionen på företaget. Vi förstår att detta kan vara väldigt svårt att handskas med både som anhörig, medarbetare eller arbetsgivare.


2. Personen klagar ofta över kroppsliga problem som huvudvärk, magbesvär eller andra mystiska åkommor, särskilt i början av dagen. Självmedicinerar med smärtstillande medel eller andra droger för att dölja dessa problem orsakade av alkohol eller droger är en annan varningssignal. En opiat användare kan klaga på förstoppning och kan använda en ovanlig mängd laxermedel.


3. Det kan saknas pengar tillsammans mycket hemlighetsmakeri kring ekonomin. Alkohol är dyrt. Olagliga droger eller piller är ännu dyrare. Förr eller senare kommer deras missbruk att tömma deras tillgångar och de kommer inte erkänna det.


4. Anhöriga, kollegor eller vänner brukar försöka skydda dem. Dessa människor kanske vet eller har en god uppfattning om vad som händer, men på grund av lojalitet eller skrämsel kanske de inte vill eller kan berätta vad dom vet. Därför kan det vara viktigt att diskutera alkohol och drogmissbruk på arbetsplatsen och arbeta fram ett alkohol och drogpolicy för företaget


5. De kan börja isolera sig, bli av med vänner, särskilt de som kanske tar upp problemet med deras missbruk. Detta innebär ofta att de blir mer isolerade ju djupare deras beroende blir. Eller så kan de börja umgås med människor som har liknande beroende.

Varför är det så svårt för att söka hjälp?

Förnekelse: När missbrukaren hävdar att de inte behöver rehabilitering kanske de verkligen tror på det. Viljan att försöka förminska problemet är jättestort och personen försöker med alla medel skydda sitt missbruk i och med att han får något positivt ut av det. Genom att missbrukaren får ta sina egna konsekvenser och när man fortsätter trycka på och motivera att personen behöver hjälp så kommer personen tillslut att se det, det kan sitta långt inne. Personen vill helt enkelt inte erkänna att he har tappat kontrollen.


Stigma: Många högfungerande missbrukare har bra jobb och till och med viss ställning. Vissa kan driva företag eller sitta i en förtroende position. Stigmat av att erkänna att de är missbrukare kan svårt. Även om det förvisso har funnits många väl respekterade människor som har gått ut offentligt med sina problem och sökt behandling, hindrar stigmatisering många människor från att ta det första steget: att erkänna att de har ett problem.


Skuld: Varje person som skadar sig själv genom att dricka eller använda droger tillräckligt för att skapa en känsla av skuld tex. kan de ha försummat eller misshandlat sin familj, inte skött sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. De har utan tvekan ljugit upprepade gånger. De är skyldiga till skadan de har gjort sig själva, för att ha skuldsatt sig ekonomiskt osv. Det är svårt för en person att erkänna sin egen skuld. Om du räknar med att denna skuld finns där, kommer du att förstå deras reaktioner.

Anklagelser, att hitta fel på andra och få andra att känna att det är deras fel.


Vad kan du förvänta dig när du sätter dig ner och påpekar beteendet hos en högfungerande missbrukare? För det mesta kommer personen att vända på saker och ting så att du har fel. De kommer att anklaga dig för alla typer av fel. Detta gäller om du är make/maka, medarbetare, ledning, HR eller vän.

Vad kan de säga?

- Du vet inte hur stressigt jag har det.

- Det är ditt fel att du inte stöttar mig.

- Ja, jag dricker (eller använder några droger) men jag har kontroll, kan du inte se det?

- Varför tittar du inte på ditt beteende? Du dricker också!

- Jag kan sluta när jag vill. Jag gör bara det här för att kunna stressa ner.

- Jag måste göra detta på grund av ditt beteende.

- Min chef hatar mig och det är det enda sättet jag kan stanna kvar på jobbet.

Samt hundratals andra liknande uttalanden. Dessa svar och många andra liknande dem levereras normalt med irritation, ilska och till och med hot. Allt är en del av missbrukets tankesätt och han gör det för att skydda sitt missbruk. Om den här personen kan manipulera dig till att lämna dem ifred, kan de fortsätta att använda sina valfria substanser.

De kommer sannolikt också att skylla på någon annan för sitt missbruk. En chef som inte befordrade dem, någon som misslyckades med att anställa dem för ett bra jobb, inte komma in på skolan de ville, vad som helst. De bygger upp skulden så att de inte behöver känna skammen.

Om du förväntar dig uttalanden som ovan plus ilska, manipulation och att bli felgjord, har du en bättre chans att undvika att bli skrämd av missbrukaren. Så förvänta dig det. Det kan bara vara vad du måste gå igenom, så att du kan motivera personen in i behandling.

Var kan man hitta "högfungerande" missbrukare?

I alla sociala, kulturella och ekonomiska skikt. Beroendet känner inga gränser. Jag har känt att mammor med tonårsbarn, framgångsrika rockmusiker, restaurangägare och arbetare är funktionella missbrukare. Tja, de var det tills de inte kunde vara funktionella längre.

I Beroendets spår sker en försämring av sociala förmågor. Denna försämring innebär i slutändan slutet på funktionell och början av icke-funktionellt. Här är några exempel få förmågor som och många andra förmågor som påverkas.

Tydligt tänkande eller beslutsfattande

Att slutföra personliga projekt eller arbetsuppgifter

Att hålla ett schema

Kreativitet

Anknytning till andra människor

Ta hand om sin egen hälsa och sitt utseende

Hantering av sina pengar

Ta vara på familjerelationer

Det finns en väg ut!

Kontakta oss så hjälper vi dig, en kollega eller närstående.


1 775 visningar

Comments


Featured Posts