Hur kan Narconon hantera dom skadliga effekterna av Cannabis missbruk?

Narconon har ett unikt behandlings program där vi först under avtändningen bygger upp personen fysiskt och mentalt genom att få in sömnen och hantera dom kroppsliga symptomen genom massage liknande behandling. Övningar att sätta uppmärksamheten mer på omgivningen och mindre på tankarna i huvudet. Lätt motion och äta på regelbundna tider så personen få i sig näring.

Detox

Sedan påbörjas ett detox program. Detta består av: Motion, och att svettas i en torrbastu intag av vätska och näring. Detta tycks bryta upp och spolar ut de drog rester och giftrester som finns kvar i kroppen inclusive THC.

Detta gör att en person som missbrukat cannabis fortare kan återhämta sig. Många som har gjort Detox programmet upplever att dom blir klarare i huvudet och mer snabbtänkt.

Efter denna del av Narconon programmet får man verktyg i konflikt lösning och kommunikation samt övningar som syftar i att personen ska leva mer i nuet och mindre i det förflutna.

Sedan hanteras dom sociala bitarna av missbruket. Man undersöker sin omgivning och kollar vad man behöver hantera. Vilka människor man har skadat och behöver bygga upp relationerna med. Man kollar vilka skadliga konsekvenser man skapat på olika områden i livet.

På slutet görs det upp en individuell utsluss plan.

Vad säger forskningen om Cannabis?

Cannabis

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga världen.

Riskerna med cannabis är framförallt att det påverkar tänkandet och hjärnan, särskilt hos tonåringar.

Cannabis röks oftast, vilket gör att du blir påverkad väldigt snabbt. Ruset varar i cirka fyra timmar, men är intensivast inom15-30 minuter. Ett cannabisrus gör ofta att du först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig. Efter en stund kan du känna dig mer kreativ, mer insiktsfull, lugn och positiv.

Omgivningen kan uppfatta det här som att du blir mer avskärmad och inåtvänd. Cannabis kan också göra så att du känner dig apatisk och deprimerad, framförallt om du har använt det länge.

Är det så farligt att röka på ibland?

Det finns många myter, framför allt bland unga, om att cannabis varken skulle vara beroendeframkallande eller särskilt skadligt. Det är helt fel. Även om du först inte märker av några negativa effekter så skadas kroppen och framför allt hjärnan allvarligt.

Cannabis påverkar din kropp och framför allt din hjärna.

Till de fysiska tecknen på cannabisrus hör höjd puls, muntorrhet, röda ögon, hunger och sötsug. Men cannabis påverkar framförallt hjärnan och tänkandet. Du kan till exempel få problem med minne, svårt att koncentrera dig och lära dig nya saker, eller bli deprimerad.

Cannabismissbruk kan orsaka ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar. Efter lång tids missbruk kan du få skador på hjärnans så kallade kognitiva funktioner, till exempel sämre förmåga att hantera komplex information, sämre korttidsminne och att du känner dig apatisk.