top of page

Hur kan man upptäcka att någon tar kokain?

Kokain eller Kola

Smeknamn: Kola, Snö, Koks, Ladd, ladda, Schmurk, Abiat, Slajf, Fint, Äbi, Robin, Borst, E4, Flex m.m

För mer slang på Kokain kolla http://www.slangopedia.se

Om du misstänker att någon som står dig nära tar droger men inte är säker på vad som används, hur mycket eller hur ofta personen tar?

Här kommer några tips om hur du skulle kunna upptäcka att någon tar kokain.

Om en person snortar kokain (tar det i pulver form genom näsan) kan personen försvinna någonstans för att ta kokain för att sedan återvända med ett helt annat humör. De kan verka upphetsade och agera mer självsäkert och uppvisa en större känsla av välbefinnande. Om man är på krogen kan personen som verkar lite full plötsligt verka nyktrare igen.

Personen kan vara mer pratsamoch få ökad sexlust. Energi förstärks och han eller hon kommer förmodligen ha mindre aptit på mat och sömnmönster rubbas.

Spår av vitt pulver runt en persons näsa är också ett tecken på användning av kokain.

Ett symptom är förstorade pupiller och ljuskänsliga ögon. Andra symtom är rinnande näsa och efter lång användning näsblödningar och skador på insidan av näsan. En kokainanvändare kan också lösa upp och injicera drogen då kan man hitta nålmärken på armar, ben, händer, fötter eller nacke och kasserade sprutor finnas kvar där personen har tagit kokain.

Eftersom Kokain som snortas endast varar en timme eller mindre, kan användaren lämna med jämna mellanrum så att han eller hon kan ta mer.

Tecken på användning av kokain

Ladd eller Slajf

Utseende:

Vidgade pupiller

Rinnande näsa (snortande)

Näsblödningar (snortande)

Spårmärken (injicering)

Brända läppar eller fingrar (rökning)

Hjärta:

Snabb hjärtfrekvens

Förträngda blodkärl

Förstorat hjärta

Hjärtattacker

Hjärtstopp

Mentala tillstånd:

Eufori

Övertro

Ovanlig spänning

Aggressivitet

Paranoia

Dåligt omdöme

Vanföreställningar

Hallucinationer

Efter lång användning:

Depression

Agitation

Intensiva begär

Tolerans ökning

Apati

Utmattning

Långa perioder med sömn

Crack kokain orsakar många liknande tecken och symtom.

Crack kokain röker man. Du kan hitta små glaspipor och små plastpåsar som ligger kvar efter att en person rökt crack. Crack ser ut som vita kristaller i små bitar. Ruset är starkt men det varar inte så länge och försvinner efter bara 10 - 15 minuter. En person som röker crack kan ha brännskador på läppar och fingrar från crackpipan.

När personen tar höga doser eller tar kokain en länge tid, får personen symtom såsom desorientering, villfarelser, paranoia, antisocialt beteende och aggressivitet.

En person som är beroende kommer att drivas att använda mer av drogen och hen kommer att prioritera drogen framför familj, karriär, arbete och hälsa.

Långsiktiga tecken på användning av kokain.

När en person har använt kokain under en lång tidsperiod kommer de sannolikt att drabbas av fysisk och psykisk försämring.

Symtom på långvarigt kokainmissbruk kan inkludera depression, agitation, nervositet, trötthet och sömnproblem. Personen kan känna sig väldigt orolig över livet utan goda skäl. De kommer att ha starka begär efter drogen. När personen använt kokain under en längre tid så ökar toleransen för drogen och mer kokain behövs för att uppnå ruset. Kostnaderna för missbruket ökar drastiskt.

Om missbrukaren försöker gå av drogerna kommer han eller hon att uppleva starka sug efter av drogen. De kan uppleva en ”krasch” som består av depression, ångest, irritabilitet, apati och långa sömnperioder.

Narconon kan hjälpa en person att sluta med kokain

Ju tidigare en kokainmissbrukare få hjälp att komma in i behandling och hantera sitt missbruk desto bättre. Eftersom kostnaderna för att underhålla missbruket blir stora är det lätt att komma in i en tung kriminalitet för att finansiera missbruket, där det också finns stora risker för dom anhöriga.

Vårt program hjälper personen att få tillbaka kontrollen och sakta men säkert komma tillbaka till livet. Vi hjälper till att motivera personen in i behandling samt att vi kan hjälpa anhöriga hantera den situationen som dom har hamnat i på grund av den närståendes missbruk.

Kontakta oss för rådgivning, behandling eller motivations samtal. Vi kan även erbjuda intervention samt rådgivning och utbildning för anhöriga.

Ring: 0731-533156

Du kan vara Anonym

För mer information om själva behandlingen så kolla våran hemsida:

www.narconon-eslov.com

62 748 visningar
Featured Posts
Recent Posts