top of page

Hur kan jag undvika att fortsätta vara medberoende till någon som missbrukar?

Ansvaret för att en person missbrukar ligger hos den personen som missbrukar. Det är inte den anhöriges fel!

Personen med missbruks problem har en tendens att ge andra skulden för att hen dricker eller tar droger.


Men det är inte de närstående som trycker i hen droger utan det är något personen från början valde att göra. Sedan skapades ett beroende där hen tappade kontrollen och blev ”besatt” av drogen och utvecklade en drogpersonlighet.Man kan göra en jämförelse här med en person som får diabetes för att hen har en ohälsosam kost. Skulle du köpa att det var ditt fel att hen fick diabetes? Jag tror inte det. I detta fall skull man kunna säga att personen fick diabetes på grund av att hen har ett beteende som skapade sjukdomen. Detta liknar beroendesjukdomen i och med att den har mycket att göra med hur en persons beteende ser ut.En person som har ett missbruk har en intressant beteendeekvation som ser ut så här:problem + drog = inga problem nu ….. problem senare och då börjar det om från början.


Så man skulle kunna säga att en person som är beroende hela tiden flyr från problem.


Personen som missbrukar vet att hen gör fel och personen försöker hela tiden hitta fel på andra i stället för att titta på vad hen gör.


Personen ljuger och manipulerar för att skydda beroendet så hen kan fortsätta missbruket.


Anhöriga har lätt att ta på sig skam och skuld för att personen har hamnat i missbruk och ofta tar anhöriga på sig rollen att hen ska rädda personen. Anhöriga gör det gång på gång, försöker att rädda en person som inte vill bli räddad. Varje gång den anhörige misslyckas så vänder de oftast misslyckandet mot dom själva inte mot missbrukaren. Hen känner sig maktlös, misslyckad och har en ständigt växande oroskänsla.
Jag vill ge en liknelse här som jag fick höra för några år sedan. Du går på en gata och du ser att ett hus brinner och du hör någon inifrån så du springer in och får tag i personen och bär ut honom till ambulans personalen. Han får lite syrgas men sedan springer han in i huset igen fast du precis räddat honom från en säker död. Du springer efter honom och nu brinner det mer och det blir allt farligare att vara i det brinnande huset. Du lyckas få tag i honom igen, du bär ut honom igen och han är lite motsträvig men du lyckas få ut honom och han får syrgas av ambulans personalen. Efter en liten stund springer personen tillbaka in i det brinnande huset och du står där och ser hur branden blir värre och värre. Nu kan du inte springa in igen utan att du själv skadas så du bestämmer dig för att ge upp eller skadas.


Många anhöriga väljer att fortsätta springa in i ”det brinnande huset” gång på gång och blir skadade hela tiden.Som anhörig känner du till hur din närstående fungerar in och utantill och du är i en position där du skulle kunna hjälpa, men som anhörig har du inte kunskap om hur du kan nå fram och motivera din närstående in i behandling. Så det blir att du slår huvudet i väggen gång på gång.


Vi erbjuder Anhörig utbildning, anhörig möten och individuell coachning för att hjälpa er motivera er närstående in i behandling. Vi erbjuder även informationsmöte och motivationsmöten för personen som har ett beroende. Kunskap och att använda kunskapen är en säker väg att bli av med medberoendet.


Kontakta oss


Tel: 0731-533156

email: narconon.marcus@telia.com


Taggar:

1 113 visningar
Featured Posts
Recent Posts