top of page

Hur kan du göra en lyckad intervention?

Det finns tre olika mål med att göra en intervention beroende på vilken situation personen befinner sig i.


1 Om familjen kan bekosta behandlingen själva är målet att få ner personen till behandlingshemmet samma dag som hen beslutar sig för att göra en behandling. Det är viktigt att det går snabbt för att motivation håller oftast i sig i ca 48 till 72 timmar.

2 Om inte pengar finns att betala själv för behandlingen är målet me interventionen att personen samma dag eller dagen efter kontaktar soc för att söka hjälp och släpper på sekretessen för familjen.

3 Om personen inte vill ha hjälp har man kanske sått ett frö som senare kan leda till att personen söker hjälp. Familjen får en chans att berätta klart och tydligt för personen hur missbruket påverkar familjen. Sätta upp nya regler och låta missbrukaren få mer konsekvenser av missbruket.

Det som styr en lyckad intervention är förberedelser.

Det är är att du väljer en tid för interventionen som ligger så tidigt som möjligt så att tid finns för att arrangera så att personen kan åka direkt. Det ska också finnas något man kan äta och dricka. Tex kaffe och kakor eller vatten och frukter m.m.


Det är viktigt att din inställning inte är att göra personen fel. Utan större delen av samtalet ska handla om vilka bra kvaliteter personen har och hur missbruket har gjort att hens bra kvaliteter kommit i skymundan. Hur drogpersonligheten påverkar och förändrar personen och hur missbruket påverkar dig som anhörig. Det är viktigt att lägga fram detta på ett sätt så att personen inte känner sig dumförklarad eller att hen är en dålig och hemsk människa. Du ska berätta vad som händer i dig. Inte berätta att hen är dum i huvudet för att hen missbrukar.

Det du ska säga ska skrivas ner som ett brev som du sedan läser upp för personen under själva interventionen. Turordningen på det du läser upp bestäms innan.


Innan mötet ska familjen besluta sig för vad konsekvensen blir om inte personen tar emot hjälp.

Det är mycket viktigt att alla är med på vad konsekvensen ska bli och att alla känner att dom kan hålla det och inte ge efter.

Exempel på konsekvenser:


Att inte låna ut mer pengar till personer.

Att personen får flytta hemifrån

Att man inte umgås med personen om hen är påverkad.

Ni måste som familj komma fram vilka konsekvenser ni ska ge och skriva upp dessa på ett papper och ta upp detta med personen om hen inte vill gå in i behandling.

Sedan är det viktigt att familjen diskuterar vilka invändningar personen kommer att ha till att göra en förändring och gå in på en behandling. Gör en lista på dessa invändningar.

Vi har en personal från vårt behandlingshem som hjälper till under en intervention och ge stöd och råd under förberedelserna, samt håller i själva interventionen.

Personalen kommer att hjälpa er med att öva på att hantera dom olika invändningar personen har samt gå igenom breven och konsekvenserna samt förklara hur formen för intervention skall se ut.

Det är viktigt att personalen som håller i intervention får så mycket information om personen som har ett missbruk. Situationer som uppstått och konsekvenser som hen fått och saker som har hänt som kan vara orsaken till personens problem. Med denna information är det lättare att hantera personen under interventionen


För att få hjälp att sätta upp en intervention så kontakta oss på:

0731-533156


För att vara med på ett gratis föredrag om hur man sätter upp en intervention så boka plats genom att följa denna länken: https://www.narconon-eslov.com/service-page/föredrag-om-intervention
Comments


Fler blogginlägg

bottom of page