top of page

Hur får jag någon att inse att dom har ett problem med droger eller alkohol?


Anhörig

Konsekvenser av missbruk kommer så länge som personerna inte skyddas av sina anhöriga.

Anhöriga känner oftast rädsla när det gäller konsekvenser.

Att missbrukaren ska svälta, bli hemlös, förlora jobbet, barnen och familjen. Att han ska dra på sig skulder från fel personer och råka illa ut. Få överdoser.

De möjliggör missbruket. Anhöriga löser problemen för deras närstående och försöker kontrollera saker så att det inte går för långt.

Att vara en medmänniska betyder inte att man ska skydda någon från konsekvenser . Det betyder att man ska finnas där och hjälpa personen hitta egna lösningar på problemet. Lyssna på personen och fråga frågor som får personen att tänka och hitta egna lösningar.

Lös inte problemen åt personen utan låt honom hitta egna lösningar. Då börjar han ta ansvar för sina handlingar och han eller hon får konsekvenserna.

Detta kan man göra genom att ställa öppna frågor:

Vad skulle hända om du ….......?

Hur skulle du kunna hantera detta …..?

Vilka andra lösningar finns det ?

Vad har andra gjort i din situation?

Med rätt vägledning från anhöriga där man får personen att hitta egna lösningar på konsekvenserna kommer personen tillslut till en position där han ser att en förändring är nödvändig. När man har hamnat där och personen börjar se att han eller hon behöver en förändring.

Då är det viktigt att man snabbt tar hand om den motivationen personen har fått att ändra sin situation.

Vi på Narconon har hjälpt missbrukare att bli drogfria sedan början av 70 talet.

Kontakta oss så kan ni komma på ett motivation och informations samtal. Där kan vi hjälpa personen att hitta mer motivation att sluta med missbruket och att ta stegen att komma in i en behandling som kommer att hjälpa personen bli starkare och stabilare i att hålla kvar i beslutet att bli drogfri.

Många av oss som jobbar här har själv tagit oss ur ett missbruk och vet vad som krävs för att lyckas.

Kontakta oss:

Marcus Andree

Narconon Eslöv

tel: 0413-16477

mobil: 0731-533156

e-mail: narconon.marcus@telia.com

Comments


Fler blogginlägg

bottom of page