top of page

Hur en missbrukare hanterar problem


En missbrukares tankegång kan enkelt förklaras så här:


Problem + drog = inga problem nu ....problem senare.


Personen har problem som hen inte kan lösa, hen tar droger för att lösa problemen men de blir fler problem och då ger man hen ett nytt "botemedel" i form av en legal drog som man ger honom och detta botemedel blir ett nytt problem.


Man har inte hjälpt hen att höja hens förmåga att kunna leva ett liv utan droger. Narconon hjälper missbrukaren med att lära sig problemlösning och att kunna se saker som de här och göra honom kapabel att lösa sina svårigheter utan att bedöva sig och undvika livet.


Flykt beteende är en stor del av missbruket. Att lära sig möta sina


problem och lösa dem kräver träning och kunskap.

Vi har alla en förmåga att leva livet på ett bra sätt. Men ibland "glömmer" vi bort dessa förmågor eller misstror oss själva. Säger till oss själva att "det går inte, jag klarar inte av detta, jag har tappat hoppet och jag kommer aldrig att lyckas." Eller så skjuter vi problemen framför oss. "Jag ska fixa detta i morgon".


Det Narconon programmet ger personen är förmågorna att lösa problem tillbaka.

Vi jobbar individuellt och stärker upp personen steg efter steg till hen tar tillbaka kontrollen över hens liv. Tills personen släpper offerkoftan och tar tag i problemen istället för att fly från dem.


Detta sker natuligtvis under en längre tid. vår behandling är ca 3-4 månader.

Här är hur en av våra studenter känner efter att ha varit drogfri en längre tid efter Narconon programmet.


"Hej, jag har tänkt mycket på er, här är livet bara så förändrat att jag ser på mitt tidigare liv som en film, som att jag bara har varit och kollat det på bion.  Jag arbetar hela tiden, jag äger två butiker, och försäljning i flera andra butiker, jag äger en nätbutik, jobbar med en matblogg, tränar varje dag, löper marathon, röker inte, dricker inte, inget snus, inget socker, ja du fattar nog, detta livet är bara förändrat till något som jag aldrig trodde jag kunde få.

Allting kommer av att jag började min resa på Narconon, och nu har jag många anställda som ser upp till mig, bara sådana som inte vet något om vad jag gjorde förut.

Detta livet älskar jag och jag har inte en enda dag tänkt på någonting annat. Jag kommer aldrig att ta mera droger för det är så långt borta från hur jag lever i dag, det finns inte i min värld. T.D."

Vi är ett drogfritt behandlings alternativ som har hjälp personer tillbaka till ett drogfritt liv. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1972.


724 visningar
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Tumblr Social Ikon
  • Pinterest Social Ikon
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page