top of page

ORO


Få saker är så destruktiva för en individ som att vara fångad i ständig oro. Den mentala stress som detta skapar kan slå undan benen på vem som helst. Oro för framtiden, oro för konsekvenser, oro över förhållanden, oro för ekonomi, oro över val i livet, oro för vänner och omgivning etc etc.


Jag tror att en stor del av oro kommer från att fastna i obeslutsamhet, ska jag – ska jag inte, ja –nej, rätt eller fel etc, att helt enkelt fastna i ”kanske”. Visst är det så att man kanske måste skaffa mer information om något för att fatta ett beslut men då kan man göra det och sedan ta ett beslut utan oro.


Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att påstå att det är bättre att fatta ett beslut, rätt eller fel, än att sitta fast i obeslutsamhet. Man kan alltid fatta ett nytt beslut om det visar sig fel.


Ett sätt som missbrukare ofta väljer för att slippa tänka på eller uppleva denna vånda är att helt enkelt använda droger eller alkohol för att slipa uppleva detta – vad som helst för att stänga av och slippa uppleva denna oro.


Om man till detta lägger oro för det förflutna och saker som redan hänt samt oro för olika möjliga framtids scenario har man inte mycket av sin kraft eller uppmärksamhet kvar för att lösa livet det som ”gäller här och nu” – ATT LEVA LIVET.


Att öka en persons förmåga att leva och verka i nuet är därför ingen liten del i rehabilitering. Det och att ge en person verktyg och större förmåga att fatta viktiga beslut anser jag helt avgörande för att leva ett drogfritt och framgångsrikt liv.

Dessa faktorer finns med på nått sätt i alla de behandlingsmetoder som jag känner till. Det må kallas olika saker beroende på vilken metod, utövare vi pratar om, men på nått sätt finns detta med som en central del och målsättning – mindfulness, KBT, meditation etc.


På Narconon har vi flera olika steg som på olika sätt belyser och arbetar med att hantera dessa problem och därigenom skapa grunden för ett fungerande liv. Vill du veta mer kontakta oss.

.

Ring, chatta eller maila oss.523 visningar
Featured Posts
Recent Posts