top of page

Hur kan man bli drogfri?

Om man tittar på hur en missbrukares tankegång ser ut så skulle man kunna sammanfatta det med detta.

PROBLEM + DROG = INGA PROBLEM NU......... PROBLEM SENARE.

Så man skulle kunna säga att en missbrukare har en svårighet att lösa problem och att den som missbrukar har i drogen hittat en genväg som hen tror fungerar att lösa problemen men tyvärr förvärrar det bara, i och med att man aldrig riktigt löser dem.

För att bli drogfri behöver personen en behandling som hjälper hen att ta tillbaka kontrollen och få tillbaka förmågan att kunna lösa problem. Problemen kan vara känslor eller situationen som hen har svårt för eller inte vet hur hen ska hantera dom. Det kan vara fysisk eller mental smärta, stress olika oförmågor en person tycker sig själv ha.

Narconon programmet hjälper personen att hitta tillbaka till förmågan att lösa problemen konstruktivt i stället för att ta till drogerna.

Det finns en del till i detta som kan försvåra det och det är att om man använder droger så utvecklar man ett kroppsligt och mentalt beroende och detta jobbar vi mycket med också. Vi jobbar med hela individen.

Här är hur en av dom som avslutat Narconon programmet beskrev hur han kände sig efter att ha gjort alla stegen av behandlingen.

Min största vinst av att ha gjort Narconon programmet måste vara känslan av kontroll över mitt liv och även min framtid. Så länge jag kan minnas har livet känts som en evig kamp utan något mål.

Att ständigt reparera av dom skadorna man åstadkommit. Jag har sakta men säkert gjort sakerna värre, samtidigt som jag försökte hålla ihop allt. När jag fick reda på att jag skulle få komma hit så kände jag en stor lättnad. Äntligen skulle jag kanske bli fri från den makten drogerna hade fått över mig.

Nu tre månader senare känner jag mig som en ny människa eller rättare sagt, som mitt sanna jag.

Nu har jag självförtroende, optimism och en känsla av stabilitet som jag inte känt tidigare.

Jag kan knappt vänta med att börja mitt nya liv. Ett liv med mening, gemenskap och framtidshopp.

Och detta tackar jag Narconon för! S.K

877 visningar
Featured Posts
Recent Posts