top of page

Var är missbruksvården på väg? Fel väg tycker jag!


missbruk

Vad händer i Sverige, Liberalerna förespråkar sprutrum till narkomaner. Reklamen för legaliseringen av cannabis har lett till att ungdomar säljer cannabis i form av gummibjörna på skolor. LARO och öppenvård ses som den bästa lösningen på missbruks problemen.

Det finns vissa råd man ger till anhöriga och ett är att inte möjliggöra för missbruket. Man skulle kunna ge denna uträkningen.

Missbrukaren tar droger - anhöriga känner rädsla och skyddar – missbrukaren slipper konsekvenser – missbrukaren fortsätter ta droger och så fortsätter det.

Sedan kan vi titta på hur en missbrukare tänker:

Problem + drog = inga problem nu - problem senare. Och så fortsätter det.

Tittar vi på samhällsdebatten nu så ser det ut som om politikerna tänker som medberoende och handlar som missbrukare.

Ekvationen som politiker tycks använda sig av är.

Problem + kortsiktiga lösningar = inga problem nu – problem senare.

Att medvetet arbeta för att få missbruk av droger mer accepterat och utbrett har tidigare används. Man kan se likheten med 1800 talet där arbetarna gavs alkohol för att dom skulle bli lugna och fogliga och inte protestera mot missförhållanden.

Att jobba för att människor ska hantera sitt missbruk och bli drogfria på riktigt verkar ha kommit I skymundan. Vinstintressen från läkemedels industrin och legaliserings förespråkarna tycks ha lyckats sprida deras lögner och få politiker till nickedockor som stöder deras vinst intressen.

Forskningen har med hjälp av bidrag och riktad forskning kommit fram att läkemedelsföretagen och legaliserings grupperna ska sätta tonen i debatten och vad som är rätt typ av behandling.

Vi som jobbar på Narconon Eslöv arbetar för att missbrukare ska kunna leva sitt liv utan droger och bli helt drogfri. Det går att hitta vägen tillbaka.

Drogfri så att inte längre vara en slav till en drog det är inte att byta ut det till en ”medicin”. Man måste få jobba med anledningen till att man började med droger, få redskap hur man kan hålla sig drogfri och hitta en mening med tillvaron, nya mål och umgänge. Ändra sina destruktiva mönster och beteenden.

Fler blogginlägg

bottom of page