top of page

Jag och Narconon programmet


Jag hade ganska många års drogfrihet när jag kom till Narconon men jag hade också spenderat lika många år att göra mig själv till ett offer för omständigheterna i mitt liv. Jag hade fastnat fullständigt i en offerroll som jag inte såg en ände på, denna rollen förvärrade bara mitt mående allteftersom åren gick. Jag befann mig i ”limboland” där jag inte kom framåt och vidare i livet. Jag ville inget, kunde inget, orkade inget, blotta tanken på att ta tag i ännu en dag gjorde mig illamående!! Allt jag skulle företa mig blev bara en enda stor kamp och jag lekte med tanken att antingen strunta i min drogfrihet eller få ett slut på mitt liv.

Tack vare en familjemedlems hjälp fick jag erbjudandet att komma till Narconon för att se om deras program skulle kunna hjälpa mig på något sätt, jag var väldigt skeptisk från början men resonerade som så att jag hade ju ingenting att förlora på att ge programmet och mig själv en chans.

Redan vid första programsteget fick jag lära mig att kommunicera med andra och mig själv, möta olika saker som var jobbiga för mig samt att kunna behålla mig själv och mina tankar i nuvarande tid. Detta programsteg hjälpte mig också att bli av med min ångest och panikångest.

Andra programsteget var reningsprogrammet som innefattar en hel del bastubad i kombination med vitaminer och mineraler. Ett programsteg där jag rensade ut alla droger, mediciner och andra gifter som lagrats i mina fettvävnader under åren. Trots att jag hade lagt av med drogerna/medicinerna så många år kände jag att det lagrats i kroppen ändå. Efter denna reningsprocess kände jag mig som en helt ny människa både fysiskt och psykiskt och dessutom oerhört klartänkt.

Vidare i programmet fick jag lära mig ett helt nytt sätt att studera på enligt en helt otrolig studieförbättringskurs. Under tiden jag gjorde detta programsteg förstod jag dessutom att jag är inte alls dum i huvudet som jag hade trott i alla år, jag hade bara inte rätt verktyg för att kunna studera. Denna studieförbättringskurs gjorde också så att jag klarade av att studera till behandlingspedagog/socialpedagog efter jag avslutat hela Narconon programmet.

Tredje programsteget kallas för objektiverna, speciellt framtagna utåtriktade övningar som hjälpte mig att komma bort från de negativa upplevelser och de destruktiva trauman jag hade fastnat i. Genom objektiverna fick jag också plockat tillbaka de förmågor jag alltid har haft men tappat på vägen så att säga. Jag blev mer uthållig/ihärdig, mitt tålamod ökade och jag tog tillbaka kontrollen över mig själv, mina tankar och mitt liv. Jag fick en stark känsla av att vara kompetent och kraftfull som människa och min målmedvetenhet visste inga gränser. Efter objektiverna kändes det nästan som att INGENTING skulle kunna stoppa mig från att leva och nå mina mål.

De tre sista programstegen innefattade en hel del livsfärdighetskurser där jag fick lära mig att undvika situationer eller människor som kunde föra mig in på fel bana igen, dessutom lärde jag mig också hur olämpliga beslut vad det gäller människor hade påverkat hela mitt liv. Med den kunskapen var det också lättare för mig att fatta rätt beslut framöver.

Jag fick vidare också chans att ta fullt ansvar för det jag hade åsamkat både mig själv och andra runt omkring mig vilket gjorde att jag kunde släppa taget om mycket skuld/skam som jag hade burit på under alltför många år. Jag lämnade det förflutna bakom mig och kunde blicka framåt igen. I det sjunde och sista programsteget fick jag lära mig konstruktiv problemlösning så att jag inte längre kände mig oförmögen att hantera olika situationer eller trauman som kan dyka upp i livet. Genom en specifik procedur kunde jag korrigera saker från det förflutna så det inte längre var ett problem för mig här och nu.

Fick tillfälle att praktisera detta sista programsteget då jag nyligen förlorade en nära anhörig och utan denna kunskap jag fått hade jag nog inte klarat av att ta mig igenom, konfrontera och hantera sorgen drogfri.

Jag har Narconon att tacka för mitt liv och min framtid som numera ser väldigt ljus ut.

För mig är det en självklarhet att så många människor som möjligt ska kunna få exakt samma chans som jag har fått för gör man detta programmet exakt så som det är tänkt och utformat finns det ingenting som kan stoppa eller hindra en från att leva ett nyktert och drogfritt liv!!

Featured Posts
Recent Posts