top of page

Frågor och frågoformulär

Här har vi några verktyg som kan hjälpa dig att se om du har ett problem med alkohol eller droger. Vi har ett AUDIT ( för alkohol) test och ett DUDIT (för droger) test. 

Dessa tester finns som flikar. Här på denna sidan kan du skriva ner dina egna frågor och funderingar angående din situation. Du kan också ställa frågor som anhörig. 

Här kan du ställa frågor du har.

Tack för din fråga!
Vi återkommer till dig inom kort.

bottom of page