FÖR ALLA, OAVSETT TRO ELLER LIVSÅSKÅDNING

På många behandlingshem är det centralt att man finner sin tro på en Högre Makt.  En del personer kan ha svårt för detta.

Vårt behandlingshem har inga religiösa inslag. Man behöver inte tro på någonting och man ska inte bli medlem i en religiös grupp eller kyrka. 

Programmet är baserat på sunt förnuft och observation, ej på tro. Programmet grundar sig på forskning av L. Ron Hubbard om hur drog- och alkoholberoende påverkar en person negativt och att reparera dess konsekvenser.

I vår personalgrupp och styrelse finns personer med många olika typer av livsåskådningar och trostillhörigheter.

Programmet passar alla åskådningar och vi förespråkar ingen särskild tro eller religion. 

Vi har djup respekt för alla vägar som strävar mot mänsklig utveckling och lycka.