top of page

Eftervård och uppföljning

Planering framåt

Utslussboende, arbetsträning och uppföljning

Vi erbjuder kollektivt boende på vår fina bondgård för de som saknar eget boende efter avslutad behandling.

Man kan även arbetsträna hos oss och hjälpa till i praktisk arbete eller som stödperson.

De som arbetstränar en längre tid hjälper vi att ordna lönebidrag genom Arbetsförmedlingen. Lönebidraget kan sedan flyttas till en annan arbetsplats vid behov.

För de som funderar på att själva i framtiden bli behandlare/socialpedagoger finns chans till både intern utbildning inom Narconon och extern utbildning på folkhögskola.

Erbjudande om kollektivt boende, arbetsträning och utbildning gäller dock endast i mån av plats. Tyvärr kan det periodvis vara så att alla platser är upptagna. I sådant fall ombesörjer den placerande kommunen boende.

Uppföljning

Efter att du avslutat alla behandlingsstegen och lämnar Narconon kommer vi att ha ett års kostnadsfri uppföljning. Detta gäller också när du lämnar utslussboendet och får egen lägenhet. Vi vill hålla kontakt med dig och vara ett stöd i mån av behov och önskemål, oavsett var du bor.

DE ONTWENNING:  

NATUURLIJKE METHODES OM DE ONTWENNING TE VERLICHTEN

Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
SAUNA DETOXIFICATIE PROGRAMMA: WAARBIJ DRUGSRESTEN OPGERUIMD WORDEN UIT HET LICHAAM 
behandling och kommunikation
OEFENINGEN OM IN HET HIER EN NU TE ZIJN EN GOED TE COMMUNICEREN
Behandling för att bryta negativa mönster
OBJECTIEVE OEFENINGEN: OEFENINGEN OM NEGATIEVE GEWOONTEN TE DOORBREKEN 
Verktyg för att hålla sig drogfri
LEVENSVAARDIGHEDEN – GEREEDSCHAPPEN VOOR HET LEVEN
Utsluss efter behandling
NAZORG PROGRAMMA
bottom of page