top of page

INFORMATIE VOOR U ALS OUDER OF FAMILIELID

Wanneer iemand naar een afkickcentrum gaat is meestal de familie erbij betrokken.  

 

Het is daarom het beste als u ons belt voor informatie over wat er allemaal geregeld moet worden voordat de persoon begint.  

 

Voor ons is het belangrijk is dat de persoon gemotiveerd is en wel aangemoedigd wordt maar niet gedwongen.. 

 

Narconon helpt mensen die verslaafd zijn aan verdovende middelen, alcohol, pijnstillers en andere medicijnen.  

 

Wij kunnen iemand helpen met de lichamelijke afkick als hij op een lage dosis zit en meteen kan stoppen. Wij hebben geen afbouwprogramma. Wij gebruiken geen vervangende middelen.  

 

Het programma kan per maand betaald worden of in één keer. Als in één keer betaalt is de vijfde maand gratis.. U ontvangt, met informatie over de procedure,  een overeenkomst die ondertekend moet worden  Een medewerker zal u informatie geven over de kosten van de behandeling en de verblijfkosten. Andere onkosten zoals zakgeld en andere kosten die niet genoemd zijn in de overeenkomst moeten extra betaald worden.  

 

Narconon geeft ook seminars aan familieleden om hen meer informatie te geven over hoe drugsverslaafden zich gedragen en waarom zij dit doen.  

Er wordt ook informatie gegeven over hoe je op bepaalde situaties moet reageren.  

 

WIJ GEVEN SEMINARS AAN FAMILIELEDEN 

 

In het centrum of in andere plekken geven wij seminars over problemen waar familieleden tegenaan lopen.  

 

CRAFT, The Community Reinforcement Approach and Family Training 

Föredrag för anhöriga till missbrukare
bottom of page