top of page

Eftervård och uppföljning

Planering framåt

Utslussboende, arbetsträning och uppföljning

Vi erbjuder kollektivt boende på vår fina bondgård för de som saknar eget boende efter avslutad behandling.

Man kan även arbetsträna hos oss och hjälpa till i praktisk arbete eller som stödperson.

De som arbetstränar en längre tid hjälper vi att ordna lönebidrag genom Arbetsförmedlingen. Lönebidraget kan sedan flyttas till en annan arbetsplats vid behov.

För de som funderar på att själva i framtiden bli behandlare/socialpedagoger finns chans till både intern utbildning inom Narconon och extern utbildning på folkhögskola.

Erbjudande om kollektivt boende, arbetsträning och utbildning gäller dock endast i mån av plats. Tyvärr kan det periodvis vara så att alla platser är upptagna. I sådant fall ombesörjer den placerande kommunen boende.

Uppföljning

Efter att du avslutat alla behandlingsstegen och lämnar Narconon kommer vi att ha ett års kostnadsfri uppföljning. Detta gäller också när du lämnar utslussboendet och får egen lägenhet. Vi vill hålla kontakt med dig och vara ett stöd i mån av behov och önskemål, oavsett var du bor.

LUONNALLISET MENETELMÄT
VAPAUTTAA
RAITTAUS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
HEALTH   M OTIO N_cc781905-5cde-31914-6bbd5b-31914-6bbbad
OC H   
KOULUTUS G   _cc781905-5cde-3194-bbba3d-cf36d_cf5
behandling och kommunikation
HARJOITUKSET
IN NORVARO JA COMMUNICATION 
Behandling för att bryta negativa mönster
HARJOITUKSET ATT 
RIKKO NEGATIIVIT
KUVIO
Verktyg för att hålla sig drogfri
ELÄMÄNTAIDOT:
ELÄMÄN TYÖKALUT
Utsluss efter behandling
HOITO: EXHAUST LIVING AND TYÖKOULUTUS 
bottom of page