top of page

Närvaro och kommunikation

Du får lära dig genom övningar

Öva på att vara här och nu

​För att kunna förändra ditt liv måste du först kunna vara här och nu. 

Ett splittrat sinne är ett kraftlöst sinne.

Många förvånas över hur snabbt och enkelt dessa övningar lär dem något de kanske aldrig kunnat i sina liv: att obesvärat vara och möta det som är i nuet.

Denna förmåga är fundamentet för ett drogfritt liv och för

att skapa det liv du önskar.

Det är också fundamentet för ett annat livsviktigt område: kommunikation med omgivningen. 

 

Har du tänkt på hur otroligt viktig vår förmåga att kommunicera är? 

Övningarna bryter ned kommunikation i sina beståndsdelar, och sätter samman dem igen, på ett sätt som ger dig insikter för livet. 

LUONNALLISET MENETELMÄT
VAPAUTTAA
RAITTAUS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
HEALTH   M OTIO N_cc781905-5cde-31914-6bbd5b-31914-6bbbad
OC H   
KOULUTUS G   _cc781905-5cde-3194-bbba3d-cf36d_cf5
behandling och kommunikation
HARJOITUKSET
IN NORVARO JA COMMUNICATION 
Behandling för att bryta negativa mönster
HARJOITUKSET ATT 
RIKKO NEGATIIVIT
KUVIO
Verktyg för att hålla sig drogfri
ELÄMÄNTAIDOT:
ELÄMÄN TYÖKALUT
Utsluss efter behandling
HOITO: EXHAUST LIVING AND TYÖKOULUTUS 
bottom of page