top of page

Kognitiva metoder

Ta dig ur negativa mönster

Att bryta negativa mönster

Kognitiva metoder för att bryta negativa mönster.

För att bryta med missbruket måste du först lära dig att kontrollera och styra över över din uppmärksamhet och dina handlingar.

Övningar hjälper dig att betrakta livet mera medvetet, snarare än att reagera blint och automatiskt.

 

De hjälper dig att inte längre sitta fast i tidigare negativa erfarenheter, som blockerar dig i nuet.

LUONNALLISET MENETELMÄT
VAPAUTTAA
RAITTAUS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
HEALTH   M OTIO N_cc781905-5cde-31914-6bbd5b-31914-6bbbad
OC H   
KOULUTUS G   _cc781905-5cde-3194-bbba3d-cf36d_cf5
behandling och kommunikation
HARJOITUKSET
IN NORVARO JA COMMUNICATION 
Behandling för att bryta negativa mönster
HARJOITUKSET ATT 
RIKKO NEGATIIVIT
KUVIO
Verktyg för att hålla sig drogfri
ELÄMÄNTAIDOT:
ELÄMÄN TYÖKALUT
Utsluss efter behandling
HOITO: EXHAUST LIVING AND TYÖKOULUTUS 
bottom of page