top of page

Motion, träning och hälsa

Naturliga tekniker för att lindra absitens

Hälsoprogram

Återfå vitalitet, klarhet och välmående är en viktig del i ditt tillfrisknande. 

När kroppen har utsatts för påfrestningar i form av dålig kost och stora mängder kemikalier kan det ta lång tid att att känna att man får en positiv effekt av sin drogfrihet.

 

Hälsoprogrammet är till för att ge dig en så bra start som möjligt på din nya drogfrihet. Så att du snabbt kan börja känna dig bättre och fungera normalt igen utan droger.

En frisk kropp ger bättre sömn, bättre hormonbalans, bättre immunförsvar och en starkare självkänsla.

LUONNALLISET MENETELMÄT
VAPAUTTAA
RAITTAUS
Screenshot-2017-11-29_Narconon_Hur_man_u
snapshot1.jpg
HEALTH   M OTIO N_cc781905-5cde-31914-6bbd5b-31914-6bbbad
OC H   
KOULUTUS G   _cc781905-5cde-3194-bbba3d-cf36d_cf5
behandling och kommunikation
HARJOITUKSET
IN NORVARO JA COMMUNICATION 
Behandling för att bryta negativa mönster
HARJOITUKSET ATT 
RIKKO NEGATIIVIT
KUVIO
Verktyg för att hålla sig drogfri
ELÄMÄNTAIDOT:
ELÄMÄN TYÖKALUT
Utsluss efter behandling
HOITO: EXHAUST LIVING AND TYÖKOULUTUS 
bottom of page