top of page

Vad stödjer förändring, hur kan jag få min närstående att sluta med droger?


Forskning visar att tjat, övertalning och hot inte fungerar när det gäller att hjälpa någon till förändring. Därför är det viktigt att lära sig förhållningssätt som stödjer förändring.

Önskan att bevara goda relationer till anhöriga kan vara en viktig motivationsfaktor.


Sätt klara regler för vad som gäller när personen missbrukar och är påverkad, dvs att du inte vill umgås med hen då, utan att du vill umgås när personen är ok. När hen är ok så gör ni bra saker och tar inte upp missbruket utan ni jobbar på att bygga upp en bra relation. Ha alltid två kort på handen dvs om du har bestämt något med hen och personen är påverkad så har du en annan aktivitet istället för att umgås med hen.


Du väntar ut personen tills hen själv tar upp något. När det sker kommer du INTE upp med lösningar. Utan börja ställa frågor så att han behöver tänka efter.

I stället för att använda “Du måste ….....” Använd öppna frågor.

Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej

Börja frågorna med ex. Vad? Hur? På vilket sätt?

Hur skulle du beskriva din situation?

På vilket sätt skulle du vilja ha det?

Vad ser du själv för lösning?

Vad har andra gjort för att hantera den situationen du sitter i?

Vad hjälper drogen dig med? Och vad skulle kunna hjälpa dig förutom drogerna?


Andra exempel på öppna frågor:

Vad vill du?

Vad har andra gjort i din situation?

Vad drömmer du om?

Vad är det som oroar dig?

Vad bottnar det här problemet i?

Vad skulle göra att du känner dig säkrare?

Vad känns viktigt för dig gällande detta?

Vad skulle du vilja göra?

Vad skulle skillnaden bli om du gjorde förändring?

Vad kan du göra för att må bättre just nu?


Dessa frågor får personen att börja tänka och på detta sätt kan motivationen växa.

Det viktiga är att börja bygga en relation när personen är ok och hålla ett avstånd och skydda sig från missbrukets konsekvenser när hen är påverkad.

För mer tips hur du kan motivera en närstående till att göra en förändring och sluta med droger kan du boka in dig på något av våra anhörig möten på nätet via Zoom. Klicka på länken nedan och boka:

https://www.narconon-eslov.com/service-page/gratis-zoom-möte-anhöriggrupp


1 065 visningar
Featured Posts
Recent Posts