top of page

Trauma och missbruk.

Trauma och missbruk

Oförmågan att hantera trauma och livskriser har många gånger slutat i att personen börjat med att själv-medicinera. Detta har i sin tur resulterat i att personen har hamnat i ett beroende.

Händelser som sker i en missbruksmiljö kan ochså leda till att fler trauman sker, ex misshandel, olyckor, våldtäkter m.m.

Alkohol eller droger har dämpat sorgen eller symptomen från PTSD (Post traumatisk stress.)När man sedan tar bort drogerna så kommer sorgen och symptomerna tillbaka.

I missbruksbehandling så har det bevisats att arbetsalliansen mellan den som får behandling och den som ger den är enormt viktig. För att kunna öppna sig och berätta för någon om de sakerna som är svårast att prata om kräver att man bygger upp ett förtroende för varandra.

Detta kan ta tid. Samtidigt så har personen det jobbigt med att kontrollera drogsug och det tankemönster som man utvecklar som missbrukare.

Exempel:

Problem + Drog = inga problem - problem senare och när problemet eller jobbiga känslan dyker upp så vet man att Problem + drog = inga problem - problem senare och sedan har

ekorrhjulet startat.

I en behandling är det viktigt att ge verktyg till personen och låta honom öva på att använda dessa i en säker miljö till en början. Jag tror inte på en öppenvårds behandling med några samtal i veckan. Personen behöver nog en längre behandling i en trygg miljö. En mycket stor del av dessa verktyg är förmågan att kunna konfrontera dvs möta situationer som påminner om traumat utan att påverkas så negativt av detta så att han inte klarar av situationen. Detta tar tid.

Jag har själv varit med om ett kraftigt trauma för 6 år sedan där min dåvarande flickvän blev påkörd av en bil som accelererade in i oss och missade mig med några cm. Min flickvän slets ur min hand och slungades upp i luften och landade långt ifrån stället där bilen körde på henne. Det första jag ser medan jag springer mot henne är att hennes ena ben är avslitet. Hon dog nästan direkt.

Dödad av en berusad och drogpåverkad person.

Dagarna efter var jag inte alls närvarande, jag kunde ”vakna upp” mitt i en gata utan att vara medveten om att jag hade gått ut på den. Jag hade ingen aning om det hade varit grönt ljus eller om några bilar hade varit i närheten.

Efter en tid blev det bättre men jag hade en film i mitt huvud som ständigt spelade upp händelsen. På något sätt så fastnade jag med en del av min medvetenhet i traumat.

Sorgen som kom var svår att ta sig igenom. Jag hade sömnproblem lång tid efter och mycket problem med mitt humör.

Om en person i detta läge tar till droger eller alkohol så avtar vissa symtom och sorgen känns kanske lättare men man blir också mindre närvarande, har svårare att ta sig ur känslorna och bilderna, dom blir starkare när man inte tar droger eller alkohol, så ångesten blir starkare.

Sorg och trauman måste bearbetas, droger och alkohol lägger bara ett lock över det.

För att kunna hantera detta behöver personen öva på att vara här och nu i närvarande tid.

Inte sitta fast i händelserna i det förflutna tex filmen som spelas upp vid påminnelser av händelsen. Att göra mindfullness liknade övningar där man övar på att vara här och nu.

Öva upp förmågan att kunna ta upp och titta på händelsen och titta på den och sedan kunna hantera ångesten som kommer upp genom att lära sig sätta uppmärksamheten på här och nu.

trauma och missbruk Objektiver

Att lära sig låta filmen spelas upp och sedan släppa den och fästa uppmärksamheten på saker som händer här nu. Få distans till händelsen och inte sitta fast i den. På Narconon har vi övningar i detta som kallas objektiver.

Dessa övningar kände jag hjälpte mig att få distans till händelsen och traumat. När man har distans till de traumatiska händelserna man har varit med om kan man börja bearbeta dom på ett bättre sätt och inte påverkas lika mycket av dom.

Detta gör att man får det lättare att hantera de drogsug som dyker upp och de känslor som kan trigga igång drogsug.

Att lära sig att möta hemska och jobbiga saker och att veta att man kan ta sig igenom detta utan att återfalla eller att överbemannas av sina känslor får en person att känna sig starkare och stabilare. Det är en viktig del i att få de verktyg man behöver för att kunna behålla sin drogfrihet.

1 031 visningar

Comments


Featured Posts